Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİlyas, Ahmet
dc.contributor.authorAltun, Abdulhakim
dc.date.accessioned2020-07-13T09:05:32Z
dc.date.available2020-07-13T09:05:32Z
dc.date.issued2020-07-04en_US
dc.identifier.citationAltun, A. (2020). 1920-1950 yılları arasında Siirt milletvekilleri ve faaliyetleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2397
dc.description.abstractBu tez çalışmasıyla, 1920-1950 yılları arasında toplam 8 dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Siirt Milletvekilleri’nin Meclis’teki faaliyetleri ele alınmıştır. Bu araştırma 1920-1950 yılları arasında görev yapmış olan milletvekillerinin özgeçmişleri, TBMM’de vermiş oldukları takrirleri, teklifleri ile konuşmaları gibi faaliyetlerinin neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma, 1920-1950 yılları arasında gerçekleşmiş olan toplamda 8 dönemi içine almaktadır. TBMM’de Siirt Milletvekili olarak 1’inci Dönem 6 milletvekili, 2’nci Dönem 2 milletvekili, 3’üncü Dönem 2 milletvekili, 4’üncü Dönem 2 milletvekili, 5’inci Dönem 6 milletvekili, 6’ncı Dönem 5 milletvekili, 7’nci Dönem 5 milletvekili ve son olarak 8’inci Dönem’de 4 milletvekili görev yapmıştır. 1920-1950 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan milletvekilleri arasında bir dönemden fazla görev yapan milletvekilleri de vardır. Bunlar da göz önüne alındığında 8 dönemde görev yapan milletvekillerinin sayısı 20 olmuştur. Sözü edilen milletvekillerinin görev yaptıkları dönemler içindeki faaliyetleri ele alınarak, TBMM’de katıldıkları komisyonlar, aldıkları görevler de incelenmiştir. Araştırmada Siirt Milletvekilleri’nin kendi seçim çevreleri Türkiye gündemi ve buna benzer konularda takrir ve teklif verdikleri, önemli gördükleri konularda konuşmalar yaptıkları tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWith this thesis, the activities of Siirt Deputies in the Parliament were discussed in the Grand National Assembly of Turkey in a total of 8 periods between 1920 and 1950. This research aimed to reveal the activities of the deputies who served between 1920 and 1950 such as their résumés, their positions in the Parliament, their proposals and their speeches. The study covers a total of 8 periods that took place between 1920 and 1950. As Siirt deputy in parliament in the period 1st 6 MP, 2 MP in the 2nd period, 3rd period, 2 MP, 2 MP 4th period 5th period 6 MP, 5 MP 6th period, 7th period, 5 MP, 8 th period 4 deputy he has served. Among the deputies who served in the Grand National Assembly of Turkey during the 1920-1950 periods are the deputies who served more than one term. Considering these, the number of deputies serving in the 8th term was 20. By examining the activities of the said deputies during their periods of office, the commissions they participated in and the duties they took on were also examined. In the research, it was determined that Siirt lawmakers, whether they have their own election circles, Turkey’s agenda, take up and bid on issues like this, and make speeches on issues they consider important.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectTBMMen_US
dc.subjectSiirten_US
dc.subjectMilletvekilien_US
dc.subjectKanunen_US
dc.subjectSeçimen_US
dc.subjectParliamenten_US
dc.subjectSiirten_US
dc.subjectDeputyen_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectElectionen_US
dc.title1920-1950 yılları arasında Siirt milletvekilleri ve faaliyetlerien_US
dc.title.alternativeDeputies and activities of Siirt between 1920 and 1950en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6441-3379en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess