Show simple item record

dc.contributor.advisorAdin, Hamit
dc.contributor.authorSağlam, Zeyni
dc.date.accessioned2020-07-13T13:12:04Z
dc.date.available2020-07-13T13:12:04Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.submitted2019-08-23
dc.identifier.citationSağlam, Z. (2019). Yamalı ve yamasız alüminyum / kompozit plakaların nümerik olarak yorulma analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2418
dc.description.abstractÇalışmamız ana başlığımız doğrultusunda 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kompozit, alüminyum, yapıştırıcı, yama ve yorulma üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu konuda çeşitli bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise yapmak istediğimiz çalışmamıza benzer veya yakınlığı bulunan çalışmaların içerikleri incelenmiş ve özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde ise tezimizin ana konusu hakkında bilgiler verilmiştir. Kullanmış olduğumuz bilgisayar programından elde ettiğimiz veriler paylaşılmış ve izlediğimiz adımlar tek tek irdelenmiştir. Son olarak ise elde edilen verilerin kıyası yapılmış ve yorumlanmıştır. Yapılan çalışmamız yamalı ve yamasız alüminyum plakaların nümerik analiz yöntemiyle yorulma analizidir. Analiz numunelerine ayrıca deformasyon ve gerilme analizleri uygulanmıştır. Analizler neticesinde kompozit yamalı numunelerde yorulma ömrü bir hayli artmıştır. Alüminyum bir materyal hasara uğradığı vakit malzemenin değişmesi yerine kompozit bir yama ile onarım yapılması zaman ve maliyet açısından ciddi anlamda faydalı olacağı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractOur study consists of 4 main sections in line with our main title. In the first part, composite, aluminum, adhesive, patches and fatigue studies are examined and various information is given on this subject. In the second part, the contents of the studies that are similar to or similar to the study we want to do are examined and summarized. In the third part, information about the main subject of our thesis is given. The data obtained from the computer program we used was shared and the steps we followed were examined one by one. Finally, the data were compared and interpreted. Our study is the fatigue analysis of patched and non-patched aluminum plates by numerical analysis method. Deformation and stress analysis were also applied to the samples. As a result of the analysis, fatigue life of composite patch samples increased considerably. When an aluminum material is damaged, it is seen that repairing with a composite patch instead of changing the material will be beneficial in terms of time and cost.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectAlüminyumen_US
dc.subjectKompoziten_US
dc.subjectYamaen_US
dc.subjectYorulma Analizien_US
dc.subjectAluminiumen_US
dc.subjectCompositeen_US
dc.subjectPatchen_US
dc.subjectFatigue Analysisen_US
dc.titleYamalı ve yamasız alüminyum / kompozit plakaların nümerik olarak yorulma analizien_US
dc.title.alternativeNumerical fatigue analysis of patched and non-patched aluminum / composites platesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess