Now showing items 1-2 of 2

  • Batman Üniversitesi Açık Bilim Yönergesi 

   Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Batman Üniversitesi, 2020-07-13)
   Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi mensuplarına ait yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, uygun formatlarda derlenmesi, uzun dönemli korunması ve en geniş şekilde erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları ...
  • Batman Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi 

   Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Batman Üniversitesi, 2020-07-13)
   Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi mensupları tarafından üretilen bilimsel, sanatsal ve entelektüel çalışmaların, Batman Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Sistemi’nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine ...