Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Arap Baharının Türkiye-Suriye ilişkilerine etkileri 

    Besen, Yaşar (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-17)
    Ortadoğu bölgesi tarih boyunca içinde bulundurduğu devletler ile barındırdığı toplumlar açısından, krizlerin ve çatışmaların neredeyse son bulmadığı, etkilerinin sonraki dönemlere yansıdığı ve ilişkilerin bunun üzerine ...