Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSamur, Hakan
dc.contributor.authorŞerif, İmad
dc.date.accessioned2020-09-08T07:38:51Z
dc.date.available2020-09-08T07:38:51Z
dc.date.issued2020-06-28en_US
dc.identifier.citationŞerif, İ. (2020). Türkiye’deki Suriyeli çocuklara yönelik eğitim politikasının etkisi: Batman örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2439
dc.description.abstractBu çalışmada; 2011 ve sonrasında ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin eğitim sorunları Batman ilinde, lise düzeyindeki Suriyeli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bir anket çalışmasına dayanarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Sadece Suriyeli öğrencilerin devam ettikleri Geçici Eğitim Merkezi’nde ve bunun dışındaki resmi okullarda okuyan 200 kişiye uygulanan anket formu sayesinde katılımcıların sosyal ve demografik özellikleri dışında şu üç sorun başlığı hakkındaki düşünceleri ortaya çıkarılmıştır: Dil ve eğitim sorunları, ekonomik sorunları ve entegrasyon sorunları. Çalışmamız, aynı zamanda, Geçici Eğitim merkezi ile bunun dışındaki resmi okullar arasında da katılımcıların cevapları üzerinden mukayese yapmak suretiyle konuya ilişkin farklı bilgilere ulaşmıştır. Eğitimin insan ve toplum hayatı açısından önemi ortadadır. Bu önemine binaen, Suriyelilerin eğitimi meselesine ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın ve sorunlar çerçevesinde yaptığımız analizlerin hem literatüre hem de konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara faydalı olacağını ümit etmekteyiz. Ayrıca, Batman ilinde bu kapsamda bir çalışma yapılmamıştır. Bu bakımdan da çalışmamızın özgün olduğunu ve Batman özelinde de ilgili çevrelere katkı sunacağını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractThis study tries to shed light on the education problems of Syrian refugees who obliged to migrate to Turkey as a result of the Syrian crisis started in 2011. The study is based on a questionnaire designed to comprehend the Syrian high school students in Batman province. The questionnaire has been applied to 200 people studying at the Temporary Education Centre, where only Syrian students attend, as well as other official schools. Apart from their social and demographic characteristics, the thoughts of the participants have been revealed within the context of these there problems: language and educational problems, economic problems and integration problems. Our study has also reached some further conclusions by making comparison between the answers of participants attending to Temporary Education Centre and the official schools. The significance of education in terms of human and social life is obvious. Because of this significance, we hope that this study, which has been carried out on the issue of education of Syrians, and the analyses we conducted within the framework of the problems they encounter will be beneficial for both the literature and the relevant institutions and organizations. In addition, no previous study has been conducted in this context in the province of Batman so far. For this reason too, we think that our study is original and will contribute to the related circles in Batman.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectSuriyeli Çocuklaren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectGeçici Eğitim Merkezien_US
dc.subjectSyrian Childrenen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectTemporary Training Centreen_US
dc.titleTürkiye’deki Suriyeli çocuklara yönelik eğitim politikasının etkisi: Batman örneğien_US
dc.title.alternativeThe educational policies of the Turkish state directed towards the Syrian children in Turkey: The case of Batmanen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess