Show simple item record

dc.contributor.advisorNalbantçilar, Mahmut Tahir
dc.contributor.authorDemir, Duran
dc.date.accessioned2020-09-29T05:34:56Z
dc.date.available2020-09-29T05:34:56Z
dc.date.issued2014-06-26en_US
dc.date.submitted2014-06-26
dc.identifier.citationDemir, D. (2014). Raman (Batman) petrol sahasındaki polimer jel uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2462
dc.description.abstractBu çalışmada; Batman ilinin güneyinde yer alan ve önemli miktarda petrol üretiminin yapıldığı Raman Petrol Sahası'nın jeolojisini ve petrol üretimini artırmaya yönelik polimer jel uygulamalarının karot ve kuyu verilerinden (DST, log vb) yararlanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Raman Sahası'nda bugüne kadar farklı maksatlarla çok sayıda kuyu açılmıştır. Bunlar içerisinden seçilen belirli kuyuların verileriyle sahanın yeraltı jeolojisi ayrıntılı şekilde ele alınmış, kuyular arası log korelasyonları yapılarak bölgenin stratigrafisi ortaya konulmuştur. Ayrıca epirojenik sonucu oluşmuş fay, çatlak ve kırıklardan oluşan önemli tektonik izler bulunmaktadır. Bunlardan rezervuar zonundaki çatlaklar, petrol üretimiyle beraber su girişlerine dolayısıyla kuyulardaki su yüzdesinin artmasına neden olmaktadır. İnceleme alanındaki kuyularda üretimi olumsuz etkileyen bu sorunun azaltılabilmesi için yakın zamanda uygulanan polimer jel enjeksiyonu uygulamaları ele alınarak petrol üretimindeki etkisi irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the geology of the Raman Oil Field, produced significant amount of oil, located at the south of Batman and to study the polymer gel applications applied to increase oil production by using core and well data (DST, log, etc.). Numerous wells has been drilled in the field for different purposes so far. The underground geology of the field has been discussed in detailed by the data obtained from the selected specific wells. Geological evolutions of the formations were revealed by preparing log correlations between the wells. Also, important tectonic marks consisting of cracks, faults, and fractures have been found as a result of epirogenic activities. These fractures in the reservoir zone cause water-entry problems with increased production. Therefore, the percent age of water increased. In this study, in order to reduce this problem which adversely affect the production in the well of the study area, the impacts of recently applied polymer gel injection operations on the oil production rate were discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectPetrol Üretimien_US
dc.subjectPolimer Jel Uygulamasıen_US
dc.subjectRaman Petrol Sahasıen_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectGeologyen_US
dc.subjectOil Productionen_US
dc.subjectPolymer Gel Operationsen_US
dc.subjectRaman Oil Fielden_US
dc.titleRaman (Batman) petrol sahasındaki polimer jel uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeApplications of polymer gel in Raman (Batman) oil fielden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess