Show simple item record

dc.contributor.advisorAral, Tarık
dc.contributor.authorAltındağ, Ramazan
dc.date.accessioned2020-10-30T12:46:16Z
dc.date.available2020-10-30T12:46:16Z
dc.date.issued2018-02-10en_US
dc.date.submitted2018-02-10
dc.identifier.citationAltındağ, R. (2018). Yeni geliştirilen çok fonksiyonlu mixed-mode kolon dolgu maddesinin HILIC-ters faz uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2483
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, daha önce başka bir yüksek lisans tezi kapsamında sentezlenip HPLC kolonu haline getirilen Ile-PBA-Mix sabit fazın HPLC ile hidrofilik etkileşim (HILIC)/ters faz (RPLC) sıvı kromatografi mixed-mod özelliği incelendi. Ile-PBA-Mix kolonunun yüksek polardan en düşük polariteye kadar farklı grupların ayrılmasında başarı ile kullanıldığı görüldü. Ile-PBA-Mix kullanılarak HILIC şartlarında nükleotid/nükleositler ve B vitaminleri ayrıldı. 6 tane nükleosid/nükleotid 10 dakikada, 6 tane B vitamin de 22 dakikada başarı ile ayrıldı. Ayrıca nükleotid/nükleosit ve B-vitaminlerinin ayrılmasına çeşitli deneysel şartların etkisi de incelendi. Kolonun ters fazdaki etkinliğini incelemek için orta polarlıktaki bileşik sınıfları olan anilinler ve fenoller kullanıldı. 9 tane anilin 14 dakikada, 9 tane fenol de 15 dakikada ters faz şartlarında ayrıldı. Bunlara ek olarak yüksek polariteye, orta polariteye ve düşük polariteye sahip 9 analit karışımı da denendi ve HILIC/RP mixed-mode mobil faz ile 19 dakikada ayrılması sağlandı. Ayrılması sağlanan bileşikler için çeşitli kromatografik parametreler (alıkonma faktörü, pik asimetri faktörü ve teorik tabaka sayısı) hesaplandı. Geleneksel C18 VE HILIC kolonlarla kıyasladığımızda, Ile-PBA-Mix kolonunu hem RPLC hem de HILIC performansı sergilediği ve geniş bir analit sınıfına uygulanabildiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn thise work, a novel multifunctional stationary phases synthesized under another graduate thesis was evaluated as a hydrophilic interaction/reversed-phase mixed-mode stationary phase for high-performance liquid chromatography (HPLC). Successful separation could be achieved by Ile-PBA-Mix column among several aromatic compounds having different polarities under both hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and reversed phase (RP) condition. Nucleotides/nucleosides were separated in the HILIC mode. The effects of different separation conditions, such as pH value, mobile phase content, column temperature, buffer concentration and flow rate, on the separation of nucleotides/nucleosides in HILIC mode were investigated. The seven nucleotides/nucleosides were separated within 22 minutes, while six of them were separated within 10 minutes by isocratic elution. To determine the influence of the new multifunctional stationary phase under the RP condition, a number of moderately and weakly polar and nonpolar compounds, such as 10 substituted anilines and eight substituted phenols were separated successfully under the RP condition within 14 and 15 min, respectively. Additionally, nine mixtures of polar/nonpolar test compounds were simultaneously separated within 19 minutes, while seven of them were separated within 12 minutes, under HILIC/RP mixed-mode conditions. Chromatographic parameters, such as the retention factor and peak asymmetry factor, were calculated for all of the analytes, while the theoretical plate number was calculated for analytes separated by isocratic elution. Compared to traditional C18 and commercial HILIC columns, the new stationary phase exhibited both HILIC and RPLC performance, and the scope of analyte separation was thus enlarged.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectMixed-Mode Kromatografien_US
dc.subjectPolar Sabit Fazlaren_US
dc.subjectYüksek Performanslı Sıvı Kromatografisien_US
dc.subjectHILICen_US
dc.subjectTers Fazen_US
dc.subjectMixed-Mode Chromatographyen_US
dc.subjectMixed-Mode Stationary Phaseen_US
dc.subjectHydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC)en_US
dc.subjectReversed Phase Liquid Chromatographyen_US
dc.titleYeni geliştirilen çok fonksiyonlu mixed-mode kolon dolgu maddesinin HILIC-ters faz uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeHydophylic interaction-reversed phase high performance liquid chromatography application of a recently developed mixed-mode stationary phaseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess