Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, İlhami
dc.contributor.authorToy, Süleyman
dc.date.accessioned2021-01-04T07:46:49Z
dc.date.available2021-01-04T07:46:49Z
dc.date.issued2020-10-09en_US
dc.identifier.citationToy, S. (2020). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki dom topluluklarının kültürel müzik yaşantısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2509
dc.description.abstractAnadolu tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ve topluluklara ev sahipliği yapmıştır. Her bir bölgesindeki kültürel birikimin harmoniye dönüştüğü ve bunların ilmek ilmek işlendiği bu kadim toprakların, kültürel farklılıklarının yıllar içinde ortak dil bağlamında imgelendiğini etkileşimli çeşitlemelerde görmek mümkündür. Bu araştırmada Hindistan’dan göç edip Anadolu’ya yerleşen Dom topluluklarının, göç yollarındaki tarihsel süreçleri, kimliksel ilişkinlikleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birlikte yaşadıkları topluluklarla olan etkileşimleri, kültürel bağları, müziğin sosyal yaşantılarındaki yeri, sanatsal açıdan üretimleri, usta-çırak ilişkisine dayanan müzik kültürleri ve gelişimleri elde edilen veriler ışığında dil, kimlik ve kültür bağlamında incelenmiştir. Mardin, Bismil ve Batman bölgeleriyle sınırlandırılan bu çalışmada, bölgede yaşamış olan ve günümüzde yaşayan önemli icracıların eser örnekleri notalandırılıp analiz edilmiştir. İcracılar tarafından kullanılan enstrümanlar, yapısal özellikleri ve icrasal örnekleriyle işlenmiştir. Tüm bu çalışmalar notalandırılarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractAnatolia has done the honours of many different civilisations and societies throughout the history. Each parts of this autochthonic land has a great variety of culture and language. The variation of culture and language have created a precious harmony throughout the centuries. This research emphasises on immigration of Dom society from India to Anatolia and the data which deal with their historical processes of on the way of immigration, identy values, the relationship with Anatolian societies, cultural bonds, the place of music in their social lives, their productivity in terms of art, the music life which relys upon the culture of master - apprentice relationship are analysed within the frame of identity, culture and language. The Works of the executors who used to live in this region,the region is narrowed down with Mardin, Bismil and Batman and the ones who are still alive are notated and analysed. The musical instruments of executors are analysed in terms of structure and function. Entire Works are notated and promoted with visuals, they are put forward as data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectHalk Müziğien_US
dc.subjectDomen_US
dc.subjectRebapen_US
dc.subjectFolk Musicen_US
dc.titleGüneydoğu Anadolu Bölgesindeki dom topluluklarının kültürel müzik yaşantısıen_US
dc.title.alternativeThe cultural and music life of dom society in Southest of Anatoliaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0340-5383en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess