Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Mehmet Zeki
dc.date.accessioned2021-01-22T09:32:48Z
dc.date.available2021-01-22T09:32:48Z
dc.date.issued2020-06-30en_US
dc.identifier.citationDoğan, M. Z. (2020). Gaybî haberler yönüyle Kur’ân’ın i‘câzı. Batman Akademi Dergisi, 4 (1), ss. 53-64.en_US
dc.identifier.issn2717-8935
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1179077
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2518
dc.description.abstractHer peygamberin nübüvvetini tasdik eden mucizeleri vardır. Hz. Peygamber’in de en büyük mucizesi Kur’ân’dır. Kur’ân, ümmî bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi, erişilmez bir hidâyet kaynağı olması, beyân, belâgat nazm, tertip, üslûp, psikolojik etkileme gücü, teşrîʻ için koyduğu hükümler ve sonradan keşfedilen birçok ilmî gerçeğe işaret etmesi gibi pek çok yönden mu‘cizdir. Kur’ân’ın en önemli i‘câz yönlerinden biri de onun ihtiva ettiği gaybî haberlerdir. Âlimlerin çoğu, Kur’ân’ın gaybî haberler yönüyle mu‘ciz olduğunu kabul etmekte ancak bu i‘câz yönünün tek başına yeterli olamayacağını da ifâde etmektedir. Kur’ân’ın gaybî haberler yönüyle mu‘ciz olduğunu savunan âlimler, genellikle onu diğer i‘câz yönleriyle birlikte kabul etmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle, Kur’ân’ın geçmişe, nüzûl zamanına ve geleceğe ait gaybî haberler yönüyle i‘câzı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeye ve incelenmeye çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractEvery prophet owned miracles certifying their prophethood. The greatest miracle of the Prophet of Allah (Muhammad) is Qur’an. It is a miracle in many aspects such as being declared by an illiterate prophet, and being a source of guidance beyond reach, and its way of representation, rhetorical poetry, composition, style, psychological strength of impression, the provisions it established for its legislation. One of the most important miracles of Qur’an is the unknown news it includes. Many scholars accept that Qur’an is miracle in terms of unknown news; however, they state that this feature alone cannot be sufficient. The scholars, who defend that Qur’an is a miracle in terms of unknown news, generally accept this together with other miracles. In this study, primarily, the miraculousness of Qur’an will be tried to be evaluated and investigated in terms of unknown news belonging to past, period reveAlîng Qur’an and future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectKur’ânen_US
dc.subjectİ‘câzen_US
dc.subjectİ‘câz Yönlerien_US
dc.subjectGaybî Haberleren_US
dc.subjectTafsiren_US
dc.subjectQur’anen_US
dc.subjectMiraculousnessen_US
dc.subjectMiracle Aspectsen_US
dc.subjectHidden Informationen_US
dc.titleGaybî haberler yönüyle Kur’ân’ın i‘câzıen_US
dc.title.alternativeMiraculousness of Qu’ran in terms of unknown newsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Akademi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3328-7565en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess