Show simple item record

dc.contributor.advisorNasıroğlu Aydın, Mehtap
dc.contributor.authorÇelik, Sadiye
dc.date.accessioned2021-01-25T09:33:02Z
dc.date.available2021-01-25T09:33:02Z
dc.date.issued2020-09-10en_US
dc.date.submitted2020-09-10
dc.identifier.citationÇelik, S. (2020). 566 numaralı (H.1196-1197/M.1782-1783) Karaferye kazası şer’iyye sicili transkripsiyon ve değerlendirmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2550
dc.description.abstractKaraferye(Béroia/Véria) kazasının sosyal, ekonomik ve idari hayatına ışık tutan 566 Numaralı Karaferye kazası şer’iyye sicili, 1782-1783 (1196-1197) yıllarını kapsamaktadır. Toplam dört bölümden oluşan çalışmamızın giriş bölümünde şer’iyye sicillerine değindikten sonra ikinci bölümde Karaferye kazasının tarihine ve Osmanlı’da hukuk konusuna odaklandık. Sicilin transkripsiyonu yapıldıktan sonra da bazı önemli konu başlıkları altında değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Vergiler ve vergilerin toplanmasında meydana gelen aksaklıklar, sicilin önemli bir kısımını oluşturmaktadır. 96 hükümden oluşan şer’iyye sicilinde şehir hayatına ayna tutan başlıca konular şunlardır; vergiler, tayinler, miras kayıtları, vakfiye kayıtları, zahire, et ve kalyoncu ihtiyaçları, borç-alacak meseleleri, arazi mülkiyeti, eşkiyalık, darp etme, hırsızlık ve gasp. Sicil, bize aynı zamanda yargıç, ve yerel yönetici olarak görev yapan kadının Osmanlı şehir hayatındaki kilit konumunu da göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe Karaferye court record numbered 566, which sheds light on the social, economic and administrative life of Karaferye (Béroia / Véria), covers the years of 1782-1783 (1196-1197).In the introduction part of this research, which consists of four parts, Ottoman court records is discussed. Then, the history of Karaferye and Ottoman law is examined in the second part of the study. After the transcription of the court record, we evaluate and interpret the court record under some important topics. Taxes and disruptions at the collection of taxes are an important part of the court record. In the court record consisting of 96 provisions, the main topics mirroringsocial life of the city are as follows; taxes, appointments, inheritance records, charity records, the supply of cereal, meat and sailors,debt-liability issues, land ownership, banditry, assault, theft and extortion. The record also shows us the key position of Kadi acting as a localadministrator anda judgein the administration of the city.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectAdaleten_US
dc.subjectOsmanlı Kadı Mahkemesi Defterlerien_US
dc.subjectŞer’iye Sicillerien_US
dc.subjectKadıen_US
dc.subjectKaraferyeen_US
dc.subjectMillet Sistemien_US
dc.subjectVergileren_US
dc.subjectJusticeen_US
dc.subjectOttoman Court Recordsen_US
dc.subjectŞer’iye Registersen_US
dc.subjectKadien_US
dc.subjectTaxesen_US
dc.subjectVeriaen_US
dc.title566 numaralı (H.1196-1197/M.1782-1783) Karaferye kazası şer’iyye sicili transkripsiyon ve değerlendirmesien_US
dc.title.alternative566 numbered (H.1196-1197/M.1782-1783) Karaferye court record transcription and evaluationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2371-0091en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess