Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBudağ, Cemal
dc.contributor.authorÇelen, Mehmet Fatih
dc.contributor.authorDepçi, Tolga
dc.date.accessioned2021-01-26T04:02:46Z
dc.date.available2021-01-26T04:02:46Z
dc.date.issued2018-12-27en_US
dc.identifier.citationBudağ, C., Çelen, M. F., Depçi, T. (2018). Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarında pomza ve tüf kullanabilme olanakları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 8 (2/2), ss. 68-76.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/610622
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2561
dc.description.abstractÇalışma ile rasyona pomza ve tufa eklenmesinin bıldırcınlarda yemden yararlanma, canlı ağırlık artışı, yumurta verimi ile bazı karkas özellikleri ve sindirim organları üzerene olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma biri kontrol olmak üzere beş guruptan oluşmuştur. Çalışma fizyolojik dönemlerine göre hazırlanan temel rasyonlara pomza ve tufanın % 1,5 ve % 3 düzeyinde katılımı şeklinde yürütülmüştür. Hayvanlar sekiz hafta süreyle temel rasyonlarla beslenmiş ve deneme sekizinci hafta sonunda bitirtmiştir. Bıldırcınların canlı ağırlık tartımları bireysel olarak haftalık olarak yapılmıştır. Yem tüketimleri haftalık olarak grup düzeyinde tespit edilmiştir. Ölen hayvanlar günlük olarak kaydedilmiştir. Çalışmanın 8. haftasında bıldırcın gruplarından elde edilen yumurtlarda iç ve dış kalite özellikleri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda her alt gruptan bıldırcınlarda kesim özellikleri saptanmıştır. Çalışma sonunda bıldırcın rasyonlarında pomza ve tufa kullanımının canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı gözlenmemiştir. Rasyonda % 3 pomza kullanımının yumurta ağırlığını arttırdığı, % 1.5 ve % 3 tufa kullanımının ise yumurta ağırlığını düşürdüğü belirlenmiştir (p<0.05). Bu çalışmada bıldırcın rasyanlarında pomza ve tufa kullanımının karkas özellikleri üzerine olumsuz bir etkisi olmamıştır (p<0.05).en_US
dc.description.abstractIn this study, effects of adding pomza and tufa to rations, to benefit from feed on quails, live weight gain, egg production and some carcass characteristics and effects on digestive organs were investigated. This study consisted of five groups, one of which was the control group. This study was carried out in the basic rations prepared according to physiological periods as 1.5% and 3% participation of pumice and tufa. The live weight weights of the quails were made individually on a weekly basis. Feed consumption was determined weekly at groups. Dead animals recorded daily. In the 8th week of the study, internal and external quality characteristics of the eggs obtained from the quail groups were determined. At the end of the study, carcass characteristics were determined in each sub-group of quails. The animals were fed with basic rations for eight weeks and the experiment was completed at the end of the eighth week. At the end of the study, it was observed that the use of pumice and tufa in the quail rations had no negative effect on live weight gain and benefiting from feed. It was determined that using 3% pumice in the distance increased the egg weight, 1.5% and 3% tufa decreased egg weight (p <0.05). In this study, there was no negative effect on the carcass characteristics of pumice and tufa use in quail rations (p <0,05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectBıldırcınen_US
dc.subjectBeslemeen_US
dc.subjectPomzaen_US
dc.subjectTüfen_US
dc.subjectQuailen_US
dc.subjectFeedingen_US
dc.subjectPumiceen_US
dc.subjectTufaen_US
dc.titleJapon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarında pomza ve tüf kullanabilme olanaklarıen_US
dc.title.alternativePossibilities of using pumice and tufa in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) rationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2/2en_US
dc.identifier.startpage68en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess