Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAyaz Seyhan, Serap
dc.date.accessioned2021-01-26T10:13:05Z
dc.date.available2021-01-26T10:13:05Z
dc.date.issued2019-12-25en_US
dc.identifier.citationAyaz Seyhan, S. (2019). DPPH* antioksidan analizinin yeniden değerlendirilmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 9 (2), ss. 125-135.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910221
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2580
dc.descriptionBu çalışma, M. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-A-131113-0423 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractAntioksidanların uygulamaları, oksidatif stresin zararlı etkilerini en aza indirmedeki çeşitli rolleri nedeniyle artmaktadır. DPPH (1,1-Difenil-2-pikrilhidrazil radikali; C18H12N5O6) antioksidan analizi, farklı bileşiklerin antioksidan aktivitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan hızlı, basit ve ucuz bir yöntemdir. Ayrıntılı literatür taraması, çeşitli araştırma gruplarının farklı DPPH derişimlerinde (22,5–400µM), inkübasyon süresinde (5 dk-120 dk), reaksiyon çözücüsünde (etanol, metanol) ve reaksiyon karışım pH'sında (pH= 3 ve 5.5 tampon ortamı) olan oldukça farklı protokoller kullandıklarını göstermektedir. Farklı laboratuvarların sonuçlarının karşılaştırılması ve sonuçların doğrulanması için standart bir analizin gerekliliği çok önemlidir. Bu çalışmada DPPH antioksidan analizini etkileyen DPPH derişimi, standart madde derişimi, reaksiyon/inkübasyon süresi gibi önemli faktörler spektrofotometrik yöntem ile incelenerek standart bir DPPH antioksidan analiz yöntemi oluşturulmuştur. Bu yöntem kapsamında ölçümler, reaksiyon ortamındaki DPPH derişimi 25-75 µM aralığında, çalkalayıcılı inkübatörde 30oC’de, 30dk’da ve karanlık ortamda gerçekleştirilmelidir.en_US
dc.description.abstractApplications of antioxidants are increasing due to their various roles in minimising harmful effects of oxidative stress. DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical) antioxidant assay is a fast, simple, inexpensive method commonly used to evaluate the antioxidant activity of different compounds. A detailed literature survey shows that various research groups have used widely different protocols differed in the concentration of DPPH (22,5–400µM), incubation time (5 min–120 min), reaction solvent (ethanol, methanol) and pH of the reaction mixture (pH=3 and 5.5 buffer) . The requirement of a standard assay is very important in order to compare the results of different laboratories and validation of the conclusions. In this study, a standard DPPH• antioxidant analysis procedure was performed by analyzing the important factors such as DPPH• concentration, standard substance concentration, reaction / incubation time by spectrophotometric method. Under this procedure, the measurements should be carried out at DPPH concentration in the reaction medium in the range of 25-75 µM, 30 ° C in a shaker incubator, 30 minutes and dark medium.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectDPPH* Radikalien_US
dc.subjectAntioksidanen_US
dc.subjectAntioksidan Aktiviteen_US
dc.subjectSpektrofotometreen_US
dc.subjectYöntemen_US
dc.subjectDPPH* Radicalen_US
dc.subjectAntioxidanten_US
dc.subjectAntioxidant Activityen_US
dc.subjectSpectrophotometeren_US
dc.subjectMethoden_US
dc.titleDPPH* antioksidan analizinin yeniden değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeRe-evaluating of the DPPH• antioxidant assayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5908-2766en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SAG-A-131113-0423
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess