Show simple item record

dc.contributor.authorIşık Erol, Sevgi
dc.date.accessioned2021-03-01T04:26:41Z
dc.date.available2021-03-01T04:26:41Z
dc.date.issued2020-12-31en_US
dc.identifier.citationIşık Erol, S. (2020). Covid-19’un emek piyasası üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik uluslararası çalışma normlarına dayalı politikalar. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 10 (2), ss. 55-69.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1360450
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2617
dc.description.abstractCovid-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz kriz süreci, geçmiş krizlerden çok farklı bir süreçtir. Covid-19 krizi sadece halk sağlığını tehdit etmekle kalmamakta; aynı zamanda insanların uzun vadeli geçimlerini ve refahlarını da tehdit etmektedir. Salgın nedeniyle 2020 yılında dünya çapında milyonlarca tam zamanlı işin kaybedileceği tahmin edilmektedir. Ancak işgücü piyasaları hakkında daha da endişe verici olan, Covid-19 salgını nedeniyle son aylarda işlerini ve geçim kaynaklarını kaybedenlerin çoğunun yakın zamanda işgücü piyasasına tekrar girme ihtimalinin düşük olmasıdır. Konunun önemi nedeniyle, bu çalışmada, Covid-19’un emek piyasası üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün uluslararası çalışma normlarına dayanan politikaları ele alınmaya çalışılmıştır. Teorik bir çerçevede ele alınan bu çalışmada, ILO, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşların verileri kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre, uluslararası çalışma normlarına dayanan politikalar, Covid-19 salgınının neden olduğu kriz ortamında iş, işveren ve çalışanların korunması açısından önemli koruma politikalarıdır.en_US
dc.description.abstractThe crisis process we are in due to the Covid-19 outbreak is a very different process from past crises. The Covid-19 crisis does not only threaten public health; but also threatens people's long-term livelihoods and well-being. Due to the epidemic, it is estimated that millions of full-time jobs will be lost worldwide in 2020. But even more worrying about the labor markets is that many of those who have lost their jobs and livelihoods in recent months due to the Covid-19 outbreak are very unlikely to re-enter the labor markets anytime soon. Due to the importance of the issue, in this study, the policies of the International Labor Organization (ILO) based on international labor norms are tried to be addressed in order to reduce the impact of Covid-19 on the labor market. In this study, which is considered in a theoretical framework, data of international organizations such as ILO, World Health Organization (WHO) and United Nations Children's Fund (UNICEF) were used. According to the research findings carried out within the scope of this study, policies based on international labor norms are important protection policies in terms of protecting business, employer and employees in the crisis environment caused by the Covid-19 epidemic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectKovid-19en_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectİşsizliken_US
dc.subjectUluslararası Çalışma Örgütüen_US
dc.subjectUluslararası Çalışma Standartlarıen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectUnemploymenten_US
dc.subjectInternational Labor Organizationen_US
dc.subjectInternational Labor Standardsen_US
dc.titleCovid-19’un emek piyasası üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik uluslararası çalışma normlarına dayalı politikalaren_US
dc.title.alternativePolicies based on international labor norms to reduce the effect of Covid-19 on the labor marketen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9925-1704en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess