Show simple item record

dc.contributor.authorYılankırkan, Nazile
dc.contributor.authorDoğan, Hikmet
dc.date.accessioned2021-03-01T05:10:05Z
dc.date.available2021-03-01T05:10:05Z
dc.date.issued2020-12-31en_US
dc.identifier.citationYılankırkan, N., Doğan, H. (2020). Türkiye’nin enerji görünümü ve 2023 yılı birincil enerji arz projeksiyonu. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 10 (2), ss. 77-92.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1314663
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2619
dc.descriptionBu makale Nazire YILANKIRKAN’ın doktora tezinden veriler güncellenerek türetilmiştir.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; Türkiye’nin mevcut enerji potansiyeli değerlendirilmiştir. Genel veriler ışığında yapılan bu değerlendirmede; Türkiye’de fosil kaynakların yetersiz oluşu, yenilenebilir enerji kaynaklarından da istenen düzeyde yararlanılamadığından, enerji alanında dışarıya bağımlı hale gelindiği görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada; Türkiye’nin geleceğe yönelik enerji ihtiyacının hesaplanması ve bu ihtiyacın mümkün oldukça yerli kaynaklardan karşılanabilmesi için nelerin yapılabileceği konusunda tespitlerin yapılmasına çalışılmıştır. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'nin nüfus artışı, gayri safi yurtiçi hâsıla ve birincil enerji arz miktarları verileri kullanılarak, yapay sinir ağları (YSA) yardımıyla 2023 yılında Türkiye’nin ne kadar birincil enerjiye ihtiyaç duyacağının belirlenmesi amaçlanmıştır. YSA kullanılarak, tarafımızdan yapılan bu hesaplamalar sonucunda, 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji ihtiyacı 161.279 Bin Ton Eşdeğer Petrol (BTEP) olarak hesaplanmış ve söz konusu bu enerji ihtiyacının önemli ölçüde yerli imkânlarla karşılanabilmesi için nelerin yapılabileceği hususunda da tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışma kapsamında ayrıca enerji verimliliği çabalarının ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Enerji üretiminde ve tüketiminde faaliyetlerin çevre dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study examined the existing energy potential in Turkey. Evaluation reveals that Turkey has become dependent on foreign sources (foreign-dependent) in the field of energy since there is a lack of fossil resources, and renewable energy resources fail to meet Turkey’s energy needs at an adequate level. Therefore, this study attempted to calculate energy needs of Turkey in the future and to determine what can be done to meet this need using domestic sources as much as possible. In line with these purposes, this study aimed to determine how much primary energy Turkey needs in 2023 with the help of artificial neural networks (ANN), allowing for population growth, gross domestic product and primary energy supply amounts in Turkey. As results of these calculations performed by researchers by using ANN, the primary energy need of Turkey was calculated as 161.279 BTEP for 2023, and evaluations and suggestions were made as to what could be done to meet this energy demand largely by using domestic resources. Furthermore, the study emphasizes the importance of evaluating the energy efficiency efforts and renewable energy potential in Turkey. The study reveals that activities in energy production and consumption should be carried out by taking the environment into account.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectEnerji Kaynaklarıen_US
dc.subjectEnerji Verimliliğien_US
dc.subjectEnerji Sistemlerien_US
dc.subjectYSAen_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectEnergy Resourcesen_US
dc.subjectEnergy Efficiencyen_US
dc.subjectEnergy Systemsen_US
dc.subjectANNen_US
dc.titleTürkiye’nin enerji görünümü ve 2023 yılı birincil enerji arz projeksiyonuen_US
dc.title.alternativeTurkey’s energy outlook and primary energy supply projection for 2023en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8274-186Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7547-6148en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess