Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Mahmut
dc.contributor.authorKondukçu, Mehmet Reşit
dc.date.accessioned2021-03-03T07:10:41Z
dc.date.available2021-03-03T07:10:41Z
dc.date.issued2021-01-22en_US
dc.identifier.citationKondukçu, M. R. (2021). Dara Antik Kenti (Mardin) Bizans dönemi bakır ve bakır alaşımı sikkelerinin arkeometrik özelliklerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2621
dc.description.abstractMardin Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Dara Antik Kenti bakır ve bakır alaşımı 38 adet sikkenin kimyasal kompozisyonunun belirlenmesine yönelik olan bu yüksek lisans tez çalışmasında, sikkelerin element oranlarını belirlemek amacı ile Taşınabilir Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (P-EDXRF) kullanılmıştır. Analizleri yapılan eserlerin tamamının tarihlendirilmesi müze tarafından yapılmamıştır. Bundan dolayı ilk olarak eserlerin tarihlendirilmesi amacı ile müze envanter kayıtları, ulusal ve uluslararası sikke kataloglarının yer aldığı yayınlar araştırılmıştır. Yapılan Analizler sonucunda 38 adet sikkenin kimyasal kompozisyonları ile birlikte alaşım oranlarının tespiti yapılmıştır. Bizans dönemine ait olan sikkelerin ortalama ana element oranları bakır (Cu) % 95,4 ve kurşun (Pb) oranları % 3,01 olarak tespit edilmiştir. Tez çalışması ile Bizans dönemine ait olan sikkelerin analizleri yapılarak dönemin imparatorları karşılaştırılmış, ekonomik, siyasi ve sosyal durumları hakkında bilgiler verilmiştir. Analiz sonuçları kapsamında I. Anastasius, I. Iustinus, I. Iustinianus, II. Iustinus ve Mauricius Tiberius imparator dönemleri sikkelerinin bakır oranlarının benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractPortable Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (P-EDXRF) was used to determine the element ratios of the coins in this master's thesis study, which aims to determine the chemical composition of 38 copper and copper alloy coins of the ancient city of Dara that kept in the Mardin Archeology Museum. The museum did not dated to all studied coins. Therefore, firstly, in order to date the artifacts, museum inventory records, publications containing national and international coin catalogs were searched. As a result of the analyzes, chemical compositions and alloy ratios of 38 coins were determined. The average major element ratios of the coins belonging to the Byzantine period were determined as 95.4% copper (Cu) and 3.01% lead (Pb). With the thesis study, by analyzing the coins belonging to the Byzantine period, the emperors of the period were compared and information was given about their economic, political and social situations. Within the scope of the analysis results, it was determined that the copper ratios of the coins of the emperor periods of I. Anastasius, I. Iustinus, I. Iustinianus, II. Iustinus and Mauricius Tiberius were similar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectArkeometrien_US
dc.subjectBakıren_US
dc.subjectMetalen_US
dc.subjectP-EDXRFen_US
dc.subjectSikkeen_US
dc.subjectArchaeometryen_US
dc.subjectCopperen_US
dc.subjectCoinen_US
dc.titleDara Antik Kenti (Mardin) Bizans dönemi bakır ve bakır alaşımı sikkelerinin arkeometrik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of archaeometric properties of Byzantine copper and copper alloy coins of Dara Ancient City (Mardin)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2475-0477en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess