Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaçmaz Levent, Esra
dc.date.accessioned2021-03-17T06:39:33Z
dc.date.available2021-03-17T06:39:33Z
dc.date.issued2015-03en_US
dc.identifier.citationKaçmaz Levent, E. (2015). Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nden “antitetik duran kartal” betimli bir Urartu damga mühürü. The Journal of Academic Social Sciences, 3 (10), 394-399. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.540en_US
dc.identifier.issn2148-2489
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.16992/ASOS.540
dc.identifier.urihttps://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=99887357_540%20Esra%20KA%C3%87MAZ%20LEVENT.pdf&key=33104
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2705
dc.description.abstractMühürler, gücün, zenginliğin ve söz sahibi olmanın birer simgesi olarak farklı toplumlarda uzun yıllar kullanılmıştır. Neolitik Çağ’dan itibaren kullanılan mühür, insanların yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte doğal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Erken dönemlerde kilden ve pişmiş topraktan yapılmış olan mühürler; daha sonraki dönemlerde taşın basit, yarı değerli ve değerli pek çok cinsi ile üretilmiş; ilerleyen aşamalarda maden, kemik gibi maddelerden yapılmışlardır. Üzerlerinde yer alan betimlemeler ve yazılar açısından birer tarihi belge niteliği taşıyan mühürler; temsil ettikleri uygarlıklara ait dini inanç, sosyal ve kültürel yaşam ile ilgili bilgi vermeleri açısından da önemlidirler. Mühürler, M.Ö. 900-600 yılları arasında yaşamış olan Urartular ’da da yaygın olarak kullanılmıştır. Anadolu mühür gelişimi içerisinde önemli bir yere sahip olan Urartu mühürleri, form, üzerinde işlenen konular ve işleme tekniği açısından önemli bir yere sahiptir. Diyarbakır Müzesi’nde yer alan (Env. No.14/22/75) “Antitetik Duran Kartal” betimli, çan formlu damga mühür Urartu mühürcülük sanatında önemli ve dikkat çekicidir. Mühür; 2,2cm yüksekliğinde ve 1,5 cm taban çapındadır. Urartu sanatında sıklıkla kullanılan kanatları yukarı kalkık kuş, kartal figürleri, Mezopotamya, Anadolu, Kuzey-Suriye gliptik sanatında karşımıza çıkan tek ya da çift başlı kartallarla benzerlik göstermektedir.en_US
dc.description.abstractStamps were used as symbols of power, wealth and authority in various societies for many years. Stamps that were used from the time of Neolithic Age appeared as a natural necessity when people passed permanent settlement. In early years stamps were made of clay and earthenware; later, they were made from different stones such as simple, semi-precious and precious types. However, in advancing stages, they were made of metals and bones. The stamps bearing the quality to be a historical record in respect to descriptions and writings on them are important from the point of information they present about religious beliefs, social and cultural life that they represent. Stamps were also widely used by Urartians that lived between B.C. 900-600. Urartian stamps having a significant place in the development of Anatolian stamps have an important place with regard to form, the subjects crafted over them and processing techniques. “Antithetic Fixed Eagle” (inventory no:14/22/75), which is I Diyarbakır Museum, is crucial and remarkable in Urartian stamp crafting art. The stamp has a height of 2,2 cm and a base diameter of 1,5 cm. The bird and eagle figures, which were frequently used in Urartian art and whose wings are held above, display similarities with one or double headed eagles appearing in Mesopotamia, Anatolia and Northern Syria glyptic art.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAsos Yayınlarıen_US
dc.relation.isversionof10.16992/ASOS.540en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectDiyarbakır Müzesien_US
dc.subjectUrartuen_US
dc.subjectDamga Mühüren_US
dc.subjectAntitetik Duran Kartalen_US
dc.subjectDiyarbakır Museumen_US
dc.subjectUrartianen_US
dc.subjectStampen_US
dc.subjectAntithetic Fixed Eagleen_US
dc.titleDiyarbakır Arkeoloji Müzesi’nden “antitetik duran kartal” betimli bir Urartu damga mühürüen_US
dc.title.alternativeAn Urartian stamp seal depicted with “antithetic fixed eagle” from Diyarbakır Archeology Museumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Journal of Academic Social Sciencesen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2489-9527en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage394en_US
dc.identifier.endpage399en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess