Show simple item record

dc.contributor.authorŞahoğlu, Vasıf
dc.contributor.authorÇayır, Ümit
dc.contributor.authorGündoğan, Ümit
dc.contributor.authorTuğcu, İrfan
dc.date.accessioned2021-03-18T08:12:40Z
dc.date.available2021-03-18T08:12:40Z
dc.date.issued2018-01-01en_US
dc.identifier.citationŞahoğlu, V., Çayır, Ü., Gündoğan, Ü., Tuğcu, İ. (2018). Çeşme – Bağlararası: Batı Anadolu sahil kesiminde bir Tunç Çağı yerleşimi. Anadolu, (44), ss. 371-389. https://doi.org/10.1501/andl_0000000461.en_US
dc.identifier.issn0570-0116
dc.identifier.issn2667-5129
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1501/andl_0000000461
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1364503
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2724
dc.description.abstractÇeşme – Bağlararası, İzmir ilinde yer alan, son yıllarda keşfedilmiş ve MÖ 3. ve 2. Bin yıllarda iskan görmüş önemli bir kıyı yerleşimidir. Yerleşimin iskan tarihine bakıldığında önemli kesintilerin bulunduğu görülür. Bağlararası’nın MÖ 2. Bin yerleşimi, bu binyılın ilk çeyreğine tarihlenen ve büyük bir deprem katmanıyla birbirinden ayrılan iki tabakadan oluşmaktadır (CB 2 ve CB 1). Erken olan CB 2 tabakası, Batı Anadolu’nun yerel özelliklerinin hakim olduğu bir kıyı kasabası izlenimi vermektedir. Bunu takip eden CB 1 tabakası ise öncekinin aksine, Minos ve Minoslaşmış elemanların oldukça yoğun bir şekilde kendini gösterdiği bir dönemi temsil etmektedir. MÖ 2. Bin’deki “Uluslararası Ruhun” aksine, Çeşme – Bağlararası’ndaki MÖ 3. Bin yerleşiminin oldukça lokal özellikler gösterdiği ve deniz aşırı bağlantılarının yok denecek kadar az olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractÇeşme – Bağlararası is a relatively new discovered coastal settlement in Izmir, inhabited during the 3rd and 2nd Millenia BC. The habitation history of the site reflects various gaps. The 2nd Millennium BC. settlement of Bağlararası reflects 2 different levels dating to the second quarter of the Millennium (CB 2 and CB 1) and seperated from each other by a severe earthquake horizon. The earlier CB 2 level revealed the presence of a local western Anatolian coastal settlement while CB 1 reflects a phase with strong Minoan / Minoanizing elements just like in many other coastal settlements around the Aegean. Unlike the “international spirit” of the 2nd millennium, the 3rd Millennium BC. settlement (CB 3) reflects a local character with very little maritime contacts.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.1501/andl_0000000461en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectTarihöncesi Dönemlerde Batı Anadoluen_US
dc.subjectMinosen_US
dc.subjectMinoslaşmışen_US
dc.subjectErken Tunç Çağıen_US
dc.subjectTarihöncesi Çağlarda Egeen_US
dc.subjectPehistoric Western Anatoliaen_US
dc.subjectMinoanen_US
dc.subjectMinoanizingen_US
dc.subjectEarly Bronze Ageen_US
dc.subjectPrehistoric Aegeanen_US
dc.titleÇeşme – Bağlararası: Batı Anadolu sahil kesiminde bir Tunç Çağı yerleşimien_US
dc.title.alternativeÇeşme – Bağlararası: A Bronze Age settlement in coastal Western Anatoliaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadoluen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4292-2671en_US
dc.identifier.issue44en_US
dc.identifier.startpage371en_US
dc.identifier.endpage389en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess