Show simple item record

dc.contributor.authorManap, Abdullah
dc.contributor.authorDurmuş, Emine
dc.date.accessioned2021-04-28T11:53:16Z
dc.date.available2021-04-28T11:53:16Z
dc.date.issued2018-12-28en_US
dc.identifier.citationManap, A., Durmuş, E. (2018). Evlilikte bağışlama ölçeği-olay: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), ss.2033-2049. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-504877en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-504877
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3039
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Fincham, Beach & Davila tarafından 2004 yılında geliştirilen Evlilikte Bağışlama Ölçeği-Olay “Marital Forgiveness Scale-Event”ın Türkçe formunun evli bireylerde kullanılmak üzere psikometrik özelliklerinin sınanmasıdır. Araştırmanın örneklemini 18-64 yaşları arasındaki 521 evli birey oluşturmaktadır. Ölçeğin Türkçe formu istatistiksel analizler kullanılarak, faktör yapısı, ölçüt geçerliği, iç tutarlılığı, madde analizi (düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, alt %27-üst %27 t testi) açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ölçek orjinalinde olduğu gibi 9 maddelik bir yapıya sahiptir. Ayrıca ortak faktör varyansının .55 ile .76 arasında değiştiği, Kaiser Meyer Olkin sonucunun .782 olduğu, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının mükemmel ve kabul edilebilir seviyelerde olduğu saptanmıştır. Bu araştırma, Evlilikte Bağışlama Ölçeği-Olay’ın yurtiçinde uygulanabilir psikometrik özellikler taşıdığını ve evli bireylerde bağışlama düzeyini belirlemek amacıyla kullanılabilir olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to test the psychometric properties of the Turkish version of the Marital Forgiveness Scale-Event, (MFS-E), developed by Fincham, Beach & Davila, (2004) for use in married individuals. The sample of the study consists of 521 married individuals aged 18-64. The Turkish form of the scale was assessed using statistical analyzes in terms of factor structure, criterion validity, internal consistency, item analysis (corrected item-total correlation, lower 27% -upper 27% t test). According to the findings obtained, the scale has a 9-point strecture like the orginal one. It was also found that the common factor variance varied between .55 and .76, with the result of Kaiser Meyer Olkin being .782, in excellent and acceptable levels. Conclusion: This study reveals that the EBÖ-O has applicable psychometric properties for the Turkish sample and can be used to determine the level of forgiveness in married individuals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAbant İzzet Baysal Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17240/aibuefd.2018.18.41844-504877en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectEvliliken_US
dc.subjectBağışlamaen_US
dc.subjectEvlilikte Bağışlamaen_US
dc.subjectÖlçek Uyarlamaen_US
dc.subjectMarriageen_US
dc.subjectForgivenessen_US
dc.subjectForgiveness in Marriageen_US
dc.subjectScale Adaptationen_US
dc.titleEvlilikte bağışlama ölçeği-olay: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeMarital forgiveness scale-event: the validity and reliability of the Turkish versionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5531-5745en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7102-5833en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2033en_US
dc.identifier.endpage2049en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess