Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürk, Emrullah
dc.date.accessioned2021-05-17T09:57:01Z
dc.date.available2021-05-17T09:57:01Z
dc.date.issued2019-12-31en_US
dc.identifier.citationTürk, E. (2019). Batman yerel basınında göçmenlerin temsili üzerine bir analiz. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4). ss. 2975–3000.en_US
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15869/itobiad.596027
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3052
dc.description.abstractTürkiye, son yıllarda sayıları hızla artan ve farklı ülkelerden gelen göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu süreç beraberinde göçmenlerle ev sahibi konumunda olan halkın etkileşimini doğurmaktadır. İşte bu etkileşimin nicelik ve niteliği, uyum ya da çatışma sürecini belirlemektedir. Türkiye’ye yönelen bu göçmenlerin herhangi bir çatışma zemini oluşmadan uyum süreçlerine katkı sunmak amacıyla, kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca ulusal ya da yerel basın kuruluşları da yaptıkları haberlerle bu sürecin olumlu ya da olumsuz yönde şekillenmesinde rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Batman yerel basınında göçmenlerle alakalı haberlerin ele alınış biçimlerini değerlendirmektir. Çalışma, nitel araştırma kapsamında, 2012-2018 döneminde Batman’daki yerel gazetelerde göçmenlerle alakalı yüzlerce haber arasından araştırma bağlamından kopuk ve tekrara düşen haberler elendikten sonra toplamda 67 adet haberin söylem analizine dayanmaktadır. Çalışma bulgularına göre, Batman yerel basınında göçmenlere dair haberlerin ele alınış biçimlerinde yoğun benzerlikler bulunmakta ve temsiller büyük oranda olumlu bir şekilde sunulmaktadır. Göçmenlere ilişkin haberlerin genellikle “sıkıntı”, “sorun” ve “mağduriyet” başlıkları etrafında şekillendiği görülmektedir. Son olarak, yerel basının bu yaklaşımın, göçmenlerin uyum sürecine katkı sağladığı söylenebiliren_US
dc.description.abstractTurkey is home to immigrants who come from different countries and have been rapidly increasing in number in recent years. This process brings along the interaction of immigrants with the host population. The quantity and quality of this interaction determine the process of adaptation or conflict. In order to contribute to the adaptation process of these immigrants who go towards Turkey without causing any conflicts, nongovernmental organizations and public institutions engage in various activities. In addition, national or local media institutions also play a role in shaping this process either in a positive or negative way with the news they make. The purpose of this study is to evaluate the ways in which news about immigrants are handled in the Batman local press. The study is based on the discourse analysis of a total of 67 news items after the elimination of decontextualised and repetitive news from hundreds of news related to immigrants in the Batman local newspapers in the period of 2012-2018, within the scope of qualitative research. According to the findings of the study, there are intense similarities in the ways the news about immigrants are handled in the Batman local press and the representations are largely given in a positive way. It is seen that the news about the immigrants are generally shaped around the titles “distress”, “problem” and “victimization”. Finally, it can be said that this approach of the local press contributes to the adaptation process of immigrants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.15869/itobiad.596027en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectGöçmenen_US
dc.subjectYerel Basında Göçmen Temsilien_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectMigranten_US
dc.subjectMigrant Representation in Local Pressen_US
dc.titleBatman yerel basınında göçmenlerin temsili üzerine bir analizen_US
dc.title.alternativeAn Analysis on the Representation of Immigrants in Batman Local Pressen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2464-2556en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage2975en_US
dc.identifier.endpage3000en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess