Show simple item record

dc.contributor.authorNerse, Serdar
dc.date.accessioned2021-06-03T09:36:38Z
dc.date.available2021-06-03T09:36:38Z
dc.date.issued2018-10en_US
dc.identifier.citationNerse, S. (2018). Türkiye’de kırsal tabakalaşma: tarım politikaları, mülkiyet ve kırsal sosyal yapı. Sunar, L. (ed). Türkiyede toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik (Cilt 1) (ss.243-265). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılıken_US
dc.identifier.isbn9786053209850
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3101
dc.description.abstractTabakalaşma ve eşitsizlik çalışmalarının seyri nasıldır? Son 40 yılda Türkiye’nin toplumsal yapısı ne şekilde değişmiştir? Türkiye’de tabakalaşmanın aldığı yeni biçimleri nelerdir? Türkiye’de eşitsizliklerin yansımaları nelerdir? Türkiye’de 1980’de başlayan küresel entegrasyon ve liberalizasyon 1990’larda yavaşladıktan sonra 2000’lerde hız kazandı. Bu dönemde ekonomi büyüdü, toplam zenginlik arttı ancak bu refahın paylaşımında önemli sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu paylaşım sorunu ve eşitsizlik, toplumda farklı tabakaların konumlarında değişimlere yol açtı. Özellikle kentleşmede yaşanan dönüşümler, hizmet sektörünün yükselişi, bilgi ekonomisinin gelişimi ve ekonominin finansallaşması gibi etkenlerden ötürü toplumsal yapı baştan başa değişti. Yaşanan bu değişimlere bağlı olarak yeni katmanlar ortaya çıktı. Bugün sosyal tabakalaşma ve eşitsizliği kapsamlı bir biçimde tartışmaya ihtiyaç vardır. Elinizdeki kitap bu bakımdan bir giriş oluşturmak maksadıyla hazırlanmıştır. Bu ikinci basımda kitaba yeni bölümler eklenerek kitabın kapsamı genişletilmiştir. Kitapta temel konuları güncel verilere dayalı olarak ele alan yazılara yer verilmiştir. Konuya ilgi duyan araştırmacıların başlangıç çerçevesi olarak kullanabilecekleri eserin aynı zamanda meselenin temel bileşenlerini göstermesi bakımından yeni çalışmalara zemin hazırlaması da amaçlanmıştır. Böylece tabakalaşma ve eşitsizlik konusunda mevcut durumun gerçekçi bir resminin çekilmesine katkı sağlanarak sonraki çalışmalara zemin oluşturulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNobel Akademik Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.titleTürkiye’de kırsal tabakalaşma: tarım politikaları, mülkiyet ve kırsal sosyal yapıen_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.journalTürkiyede toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik (Cilt 1)en_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2018-9478en_US
dc.identifier.startpage243en_US
dc.identifier.endpage265en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess