Show simple item record

dc.contributor.authorŞutanrıkulu, Gülreyhan
dc.date.accessioned2021-06-04T10:24:38Z
dc.date.available2021-06-04T10:24:38Z
dc.date.issued2018-02en_US
dc.identifier.citationŞutanrıkulu, G. (2018). Toplumsal bir kurum olarak din. Route Educational and Social Science Journal, 5(5), ss.148-157. https://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.937en_US
dc.identifier.issn2148-5518
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.937
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3107
dc.description.abstractGünümüz dünyasında birçok din ve dini inanç vardır. İnsanlık tarihi boyunca din, her zaman sosyal hayatın en önemli bileşeni olmuştur. Hızlı değişen dünyada insanlar bir destek noktası ararken bunu manevi bir güçte buluyor ve buda dini faktörün büyümesine yol açıyor. Dinin içinde davranış, sosyal normlar, değerler, roller, inanç, ritüeller, örf ve adetlerin yer alması dinin en önemli toplumsal kurum olduğunu göstermektedir. Din kavramının birçok tanımı vardır. Sosyal bilimlerde bu kavramın tanımında iki ana yaklaşım bulunmaktadır: anlamlı ve işlevsel. Anlamlı yaklaşım dinin özüne odaklanır. Bu yaklaşıma göre din sosyal grubun dâhil olduğu toplu bir aktivitedir. Böylece, din başta toplumu güçlendiren sosyal olgu olarak görülmelidir. Fonksiyonel yaklaşım ise dini davranışın karakteristik özelliklerini araştırmaktadır. Bu yaklaşıma göre insan yaşamının temel sorunları ve inançları bir din tarafından belirlenebilir. Bu iki yaklaşıma göre din – toplumun değişim ve gelişim süreçlerini etkileyen kültürel sosyal ve kişisel sistemleri birleştiren bir fenomendir.en_US
dc.description.abstractThere are many religions and religious beliefs in today's world. Religion has been always the most important component of social life through out human history. People are looking for a supporting point (anchorpoint) in this fast-changing world and they find it in the spiritual power, which leads to the growth of the religious factor. Religion is the most important social institution since religion includes behaviours, socialnorms, values, roles, beliefs, rituals, customs and traditions. Concept of religion has many different definitions. Insocial sciences, There are two main approaches to the definition of this concept: meaningful and functional. The meaningful approach focuses on the essence of religion. According to this approach, religion is a collective activity that includes the social group and therefore religion should be seen as a social phenomen on that strengthens society in the first place. The functional approach investigates the characteristics of religious behaviours. According to this approach, the basic problems and beliefs of human life could be determined by a religion. According to these two approaches, religion is a phenomen on that combines cultural, social and personal systems which affect the change and development of the society.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRoute Educational and Social Science Journalen_US
dc.relation.isversionof10.17121/ressjournal.937en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectDinen_US
dc.subjectToplumen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectSosyal Normlaren_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectSocietyen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectSocial Normsen_US
dc.titleToplumsal bir kurum olarak dinen_US
dc.title.alternativeReligion as a societical institutionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalRoute Educational and Social Science Journalen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1885-1132en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage148en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess