Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozkurt, Kenan
dc.contributor.authorBezenmiş, Tuba
dc.date.accessioned2021-09-06T06:07:02Z
dc.date.available2021-09-06T06:07:02Z
dc.date.issued2021-06-25en_US
dc.date.submitted2021-06-25
dc.identifier.citationBezenmiş, T. (2021). Hamdullah Hamdi’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisinde arketipsel sembolizm açısından aşkın kemâle ulaşması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3214
dc.description.abstractKonusunu Kur’ân’da geçen bir sûreden alan Yûsuf u Züleyhâ mesnevileri, İslamî edebiyatta oldukça sevilmiş ve birçok şair tarafından yüzyıllarca kesintisiz bir şekilde tekrar tekrar yazılmıştır. Kur’ân’da nefsine yenik düşen Züleyhâ’nın Hz. Yûsuf’u elde etmek için giriştiği entrikaları ve Hz. Yûsuf’un bu entrikalar karşısındaki ahlaklı duruşunu anlatan bu kıssa, Müslüman şairler tarafından tasavvufî aşkın ve bu aşkın evrelerinin anlatıldığı, aşk ve güzellik yoluyla Allah’a ulaşma sürecinin işlendiği bir hikâye olarak ele alınmıştır. Tasavvufun nihai amacı olan insan-ı kâmil olma sürecinin konu alındığı bu mesnevilerdeki temel motifler ve süreçlerin, Jung psikolojisinin nihai hedefi olan bireyleşim süreciyle örtüşen hususlar barındırır. Tasavvufta, salikin Allah’a ulaşmak amacıyla yaptığı içsel yolculuk ile bireyin bireyleşim yolunda karşılaştığı engeller ve sınavlar; Campbell’ın, mit ve destanlarda sistemleştirdiği arketipler ile amaç ve kapsam bakımından uyuşan özelliklere sahiptir. Çalışmada Carl Gustav Jung’un Analitik Psikolojisi bireyin ben olma, bireyleşim yolunda ilerlemesi amaçlı çalışmasının temel noktalarından olan arketipler aracılığıyla, arketipsel sembolizm bağlamında Hamdullah Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi incelenmiş, Campbell ve Jung’un uyguladığı uygulamalardan yola çıkarak arketipsel olarak ‘ayrılma, sınanma, dönüşüm’ disipliniyle ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Yusuf u Zuleyha mesnevis, whose subject is from a surah in the Quran, have been very popular with Islamic literature and have been repeatedly written by many poets for centuries without interruption. In the Qur'an, Züleyha, who succumbed to his soul, is Hz. The intrigues he went into to get Yusuf and Hz. This story, which tells about Yusuf's moral stance against these intrigues, has been handled by Muslim poets as a story about Sufi love and its phases, and the process of reaching God through love and beauty. The basic motifs and processes in these mesnevis, in which the process of being human-being is the subject of Sufism, which is the ultimate goal of Sufism, coincides exactly with the individuation process, which is the ultimate goal of Jungian psychology. In Sufism, the inner journey of the devotee in order to reach Allah and the obstacles faced by the individual on the path of individuation, exams, Campbell, the archetype systemized on myths and epics express almost the same in terms of purpose and scope. In this study, through archetypes, which are one of the main points of Carl Gustav Jung's Analytical Psychology of the individual to become me and progress on the path of individuation, in the context of archetypal symbolism, Hamdullah Hamdi's Yusuf u Zülevha mathematician was examined, based on the practices of Campbell and Jung, designation as archetypal, 'handled with discipline.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectH. Hamdîen_US
dc.subjectYûsuf u Züleyhâen_US
dc.subjectC. G. Jungen_US
dc.subjectArketipleren_US
dc.subjectCampbellen_US
dc.subjectArchetypesen_US
dc.titleHamdullah Hamdi’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisinde arketipsel sembolizm açısından aşkın kemâle ulaşmasıen_US
dc.title.alternativeHamdullah Hamdi's return of love in archetopial symbolism in the Yûsuf u Züleyhâ masnevisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9686-5839en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess