Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOral, Ebru
dc.date.accessioned2021-09-09T08:22:17Z
dc.date.available2021-09-09T08:22:17Z
dc.date.issued2018-03-27en_US
dc.identifier.citationOral, E. (2018). Hunlarda hayvan üslubu. Social Sciences Studies Journal, 4(15), ss.1053-1058.en_US
dc.identifier.issn2587-1587
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3235
dc.description.abstractTarih öncesi dönemlerden itibaren toplumların sanat anlayışlarının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde rol oynayan en önemli unsurlar arasında; dinsel inanışlar, coğrafi şartlar, yaşam tarzları ve doğa olayları gelmektedir. Orta ve İç Asya Bozkır Kültürlerinin dinsel inanışlarını ve sosyal yaşam tarzını yansıtan Hayvan Üslubu’nun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde, bozkır toplumlarının manevi değerlerinin ve doğaüstü güçlere karşı olan eğilimlerinin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bozkır kültürlerinin yaşam tarzını, sosyo-kültürel yapısını, dinsel inanışlarını ve sanat anlayışını yansıtan önemli topluluklardan birisi de Hunlar’dır. Bozkır Kültürleri açısından önemli bir yere sahip olan Hun Kültürü ve Sanatı hakkındaki bilgiler, çeşitli arkeolojik kazılarda ele geçen buluntulardan gelmektedir. Hun Sanatı açısından önemli bir yere sahip olan Hayvan Üslubu’nun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde, Hunların doğaya ve hayvanlara olan bağlılığı gelmektedir. Çalışma kapsamında, Hayvan Üslubu’nun ortaya çıkış nedenleri, arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen buluntular ışığında, çeşitli sanat eserleri üzerinde betimlenen hayvan tasvirlerinin, zaman içerisindeki tarihsel gelişimi ve karakteristik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractSince pre-historical times, religious beliefs, geographical conditions, life styles and natural events have come foremost among the most important aspects playing role in emergence and development of sense of art in the communities. It is contemplated that the spiritual values of step communities and their tendencies to supernatural powers have played an important role in emergence and development of Animal Style reflecting the religious beliefs and social life styles of Middle and Internal Asia Step Cultures. One of the most important communities reflecting life style, socio-cultural structure, religious beliefs and sense of art of Step cultures is Huns. The information about Hun Culture and Art, which occupies an important place in terms of Step Cultures, comes from findings obtained from archaeological excavations. It is a clear fact that the emergence and development of Animal Style which has an important place in Hun art comes from their dependence on nature and animals. Within the context of this study, in the light of findings obtained from archaeological excavations, the reasons why Animal Style appeared will be tried to be evaluated by considering historical development and characteristic properties of animal descriptions depicted on various art works in the course of time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSocial Sciences Studies Journalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectBozkır Kültürlerien_US
dc.subjectHayvan Üslubuen_US
dc.subjectHun Sanatıen_US
dc.subjectDinsel İnanışlaren_US
dc.subjectArkeolojik Kazılaren_US
dc.subjectStep Culturesen_US
dc.subjectAnimal Styleen_US
dc.subjectHun Arten_US
dc.subjectReligious Beliefsen_US
dc.subjectArchaeological Excavationsen_US
dc.titleHunlarda hayvan üslubuen_US
dc.title.alternativeAnimal style in Hunsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSocial Sciences Studies Journalen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-1101-4012en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage1053en_US
dc.identifier.endpage1058en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess