Advanced Search

Recent Submissions

 • Türk sinemasında gençlik komedisi türü: Çılgın dersane örneği 

  Bulut, Veysi (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-11-25)
  Sinema ve diğer sanatlara bakıldığında çeşitli sınıflandırmalarla karşılaşılır. Sinema ilk olarak ortaya çıktığında sadece eğlence aracı olarak çıkmış daha sonra konulu filmlerin çekilmesi ile beraber kuramsal incelemeye ...
 • 2010 sonrası Türk korku filmlerinde din öğesi 

  Özalp, Şükrü (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-08-31)
  Sosyal ve kültürel bir fenomen olarak sinemanın sosyal ve kültürel yaşamı değiştirmede önemli bir etkisi olduğu açıktır. Bu etki, toplumun farklı katmanlarında farklı sonuçlarla ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde akademik olarak ...
 • 2000 sonrası Türk sinemasında ataerki ve kadın temsili 

  Tekin, Nergiz (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-06-28)
  Bu çalışma Sinema ve Ataerki arasındaki ilişkiyi 2000 sonrası Türk sinemasını merkeze alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Ataerki kavramı çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Tezde Ataerki kavramının süreç içerisinde ...