Recent Submissions

  • 2000 sonrası Türk sinemasında ataerki ve kadın temsili 

    Tekin, Nergiz (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-06-28)
    Bu çalışma Sinema ve Ataerki arasındaki ilişkiyi 2000 sonrası Türk sinemasını merkeze alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Ataerki kavramı çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Tezde Ataerki kavramının süreç içerisinde ...