Recent Submissions

  • 2010 sonrası Türk korku filmlerinde din öğesi 

    Özalp, Şükrü (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-08-31)
    Sosyal ve kültürel bir fenomen olarak sinemanın sosyal ve kültürel yaşamı değiştirmede önemli bir etkisi olduğu açıktır. Bu etki, toplumun farklı katmanlarında farklı sonuçlarla ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde akademik olarak ...
  • 2000 sonrası Türk sinemasında ataerki ve kadın temsili 

    Tekin, Nergiz (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-06-28)
    Bu çalışma Sinema ve Ataerki arasındaki ilişkiyi 2000 sonrası Türk sinemasını merkeze alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Ataerki kavramı çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Tezde Ataerki kavramının süreç içerisinde ...