Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Seçkin
dc.contributor.authorTekin, Nergiz
dc.date.accessioned2021-09-13T10:07:47Z
dc.date.available2021-09-13T10:07:47Z
dc.date.issued2021-06-28en_US
dc.identifier.citationTekin, N. (2021). 2000 sonrası Türk sinemasında ataerki ve kadın temsili. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3261
dc.description.abstractBu çalışma Sinema ve Ataerki arasındaki ilişkiyi 2000 sonrası Türk sinemasını merkeze alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Ataerki kavramı çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Tezde Ataerki kavramının süreç içerisinde geçirdiği değişim, dönüşümler ve toplumsal cinsiyet kavramı ele alınmıştır. Sinemadaki ataerkil ideolojinin kullanılma biçimleri ve kadın temsilleri incelenip filmlerdeki ataerkil kodlar analiz edilmiştir. Tezde belirlenen amaca ulaşabilmek için çalışma üç bölüm şeklinde kurgulanmıştır. Birinci bölümde Ataerki kavramı incelenmiştir. Anaerkil dönemden Ataerkil döneme geçiş, Ataerkinin süreç içerisindeki değişimleri ve sinema ile olan bağı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde sinema ve ataerki arasındaki bağdan yola çıkarak 2000 öncesi dönem Türk Sinemasında Ataerkinin kullanımına ve kadın temsiline yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise 2000 sonrası Türk Sinemasında Ataerki ve kadın temsiline değinilip çalışmanın örneklem kısmı oluşturulmuştur. Türk sinemasında 2000’den sonra çekilmiş olan üç film (Üç Maymun, Kıskanmak, Barda) sosyolojik film eleştirisi ve feminist kuram çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Ana akım ve Popüler Sinemada olduğu gibi Alternatif Sinemada da Ataerkil ideoloji ve söylemin yeniden üretilerek kullanıldığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis work aims to do the research of the relationship between cinema and patriarchy, taking Turkish cinema after 2000 as its base. The concept of patriarchy has an enormous field of study. In this thesis, the change and transformations of the notion of patriarchy, and the gender notions over time are addressed. The usage of patriarchal ideology in cinema and female representations have been investigated, and patriarchal codes in films have been analyzed. In order to achieve the determinated purpose of the thesis, the work is composed as three sections. In the first section, the notion of patriarchy is analyzed. The transition from the matriarchal period to the patriarchal period, the periodical changes of patriarchy over time and its connection to cinema is discoursed. In the second section, the usage of patriarchy and female representation in Turkish cinema after 2000 is included, on the basis of the connection between cinema and patriarchy. While in the third section, patriarchy and female representation in Turkish cinema after 2000 is mentioned, and the sample section of the work is composed. Three movies in Turkish cinema filmed after 2000 (Üç Maymun, Kıskanmak, barda) are analyzed within the scope of sociological film criticism and feminist notion. As a result of this work, just like in Mainstream and popular cinema, it is observed that in alternative cinema, patriarchal ideology and discourse is reproduced and used as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectSinemaen_US
dc.subjectTürk Sinemasıen_US
dc.subjectAtaerkien_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectFeminizmen_US
dc.subjectTahakkümen_US
dc.subjectHegemonyaen_US
dc.subjectCinemaen_US
dc.subjectTurkish Cinemaen_US
dc.subjectPatriarchyen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectFeminismen_US
dc.subjectDominationen_US
dc.subjectHegemonyen_US
dc.title2000 sonrası Türk sinemasında ataerki ve kadın temsilien_US
dc.title.alternativePatriarchy and female characters in the Turkish cinema since 2000en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3776-2194en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess