Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Ali
dc.contributor.authorTarhan, Sibel
dc.date.accessioned2021-09-13T11:23:17Z
dc.date.available2021-09-13T11:23:17Z
dc.date.issued2021-05-07en_US
dc.date.submitted2021-05-07
dc.identifier.citationTarhan, S. (2021). Kanserli hastaların kan ve idrar metabolitlerinin yüksek alan NMR ile incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3268
dc.description.abstractVücut sıvılarının yüksek alan NMR metabolit profilleri, sağlıklı ve hastalıklı vakalara ait spektrumların karşılaştırılması amacıyla, uzun süredir araştırılmaktadır. Bu incelemeler doğal biyolojik sıvı ile yapılırken karşılaşılan en büyük sorun, yüksek su sinyal şiddetinin neden olduğu radyasyon sönümleme olgusudur. Bu olguyu önlemek için suyu baskılamaya yarayan pre-saturasyon puls teknikleri kullanılmaktadır. Ancak bu teknikler NMR rölaksasyon zamanlarının ölçümlerine izin vermemekte ve çok örnek ölçüldüğünde zaman kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle daha pratik tekniklerin araştırılması önemini korumaktadır. Bu çalışmada 29 kanserli kan ve idrar örneği ve 28 Normal kan ve idrar örneği toplandı. Her bir örnekten alınan 0.02mL kan 0.98 mL D2O’a ve 0.06mL idrar da 0.94 mL D2O’a ilave edilerek karışımlar hazırlandı. Bu karışımların NMR ölçümleri 400 MHz NMR spektrometresi ile gerçekleştirildi. Ölçümler tek puls adımı kullanılarak oda sıcaklığında gerçekleştirildi. Kan metabolitlerinin yüksek alan NMR spektrumu, birtakım pikleri taşıyan geniş bir zarf şeklinde iken; idrar örneklerinin NMR profili, daha iyi çözünmüş pikler şeklindedir. Normal ve hastalıklı durumların metabolit profilleri birbirinden farklı olmaktadır. Mevcut Tez çalışması, NMR metabolit profillerinin, su baskılaması yapılmadan elde edilebileceğini göstermiştir. Ayrıca yüksek D2O ve Düşük sıvı miktarı ile hazırlanan karışımın, idrar metabolit profilini elde etmek için basit bir yönteme yol açtığını da ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractHigh field NMR metabolite profiles of body fluids have been studied for a long time in order to compare the spectra of healthy and sick cases. The biggest problem encountered when conducting these examinations with natural biological fluid is the phenomenon of radiation damping caused by high water signal intensity. Pre-saturation pulse techniques that suppress water are used to prevent this phenomenon. However, these techniques do not allow the measurement of NMR relief times and cause time loss when measuring too many samples. For this reason, it remains important to search for more practical techniques. In this study, 29 cancerous blood and urine samples and 28 normal blood and urine samples were collected. Mixtures were prepared by adding 0.02 mL of blood taken from each prefix to 0.98 mL of D2O and 0.06 mL of urine to 0.94 mL of D2O NMR measurements of these mixtures were carried out with a 400 MHz NMR spectrometer. Measurements were carried out at room temperature using a single pulse step. While the high field NMR spectrum of blood metalloids is in the form of a large envelope carrying some peaks; The NMR profile of the urine samples is in the form of better dissolved peaks. The metabolite profiles of normal and diseased conditions differ from each other. The current Thesis work has shown that NMR metabolite profiles can be obtained without water suppression. It also reveals that the mixture prepared with high D2O and low liquid amount leads to a simple method to obtain the urine metabolite profile.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectMetaboliten_US
dc.subject400 MHz NMRen_US
dc.subjectKanen_US
dc.subjectİdraren_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectD2O İçeren Karışımlaren_US
dc.subjectMetabolitesen_US
dc.subject400MHz NMRen_US
dc.subjectBlooden_US
dc.subjectUrineen_US
dc.subjectCanceren_US
dc.subjectMixtures With D2O and Fluidsen_US
dc.titleKanserli hastaların kan ve idrar metabolitlerinin yüksek alan NMR ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of blood and urine metabolites of cancer patients with high field NMRen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess