Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Ali
dc.contributor.authorÖzkorkmaz Yüksel, Gülnur
dc.date.accessioned2021-09-13T11:31:38Z
dc.date.available2021-09-13T11:31:38Z
dc.date.issued2021-05-07en_US
dc.date.submitted2021-05-07
dc.identifier.citationÖzkorkmaz Yüksel, G. (2021). Diyabetli hastaların kan ve idrar metabolitlerinin yüksek alan NMR ile incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3269
dc.description.abstract1990’lı yıllardan itibaren kan, idrar ve diğer sıvıların metabolitleri ile ilgili pek çok yayın yapılmıştır. Ancak bu yayınlarda su sinyalini baskılamak için presaturasyon puls teknikleri kullanılmıştır. Bu teknikler, çoklu puls adımları kullandıklarından karmaşıktır. NMR T1 ve T2 durulmalarının direkt ölçümüne izin vermez. Yüksek tarama sayısı kullandıklarından, deneysel zaman israfına da yol açar. Bu çalışmanın amacı, su baskılama yapmaksızın ve tek puls kullanarak, diyabetli kan ve idrar örneklerinin metabolit profilini 400 MHz’ de elde etmektir. Diyarbakır Memorial Hastane’ sinin kliniklerinden, 29 diyabetli ve 28 sağlıklı kan ve idrar örneği toplandı. Kan örneğinden alınan 0,02 ml kan 0,98 ml D2O ya ve yine idrar örneğinden alınan 0,06 ml idrar 0,94 ml D2O ya eklenerek karışımlar hazırlandı. Her bir karışımın metabolit spektrumu, 400 MHz NMR ile elde edildi. Deneyde sadece 90 derecelik radyo frekans pulsu kullanıldı. Her bir ölçüm için 16 tarama yapıldı. Diyabetli ve sağlıklı kan örneklerinin NMR spektrumu iyi çözünmemiş olup, birbirinden farklılık arz etmemektedir. Buna karşın gerek normal ve gerek diyabetli idrar örnekleri, 400 MHz NMR ile ve su baskılama yapmaksızın, oldukça iyi çözünür bir spektrum verdi. Spektrumdaki pik sayısı ve genel profil, normal diyabetli örneklerde farklı bulundu. Bu tez çalışması, su baskılama için pre-saturasyon puls teknikleri ve ayrıca ultra yüksek NMR cihazları kullanmadan da idrar metabolitlerinin elde edilebileceğini göstermiştir. Kullanılan metot basit ve yeni olup, H2O T1 ve T2 durulmalarının ölçümüne uygun olmaktadır. Ayrıca düşük tarama sayısı (16) kullanıldığından deneysel zamanda da tasarrufa yol açmaktadır.en_US
dc.description.abstractSince the 1990s, many publications have been made about metabolites of blood, urine and other fluids. However, presaturation pulse techniques have been used in these publications to suppress the water signal. These techniques are complex as they use multiple pulse steps. In these techniques, high-field NMR does not allow direct measurement of T1 and T2 relaxations. It also wastes experimental time, as they use high scan counts. The aim of this study is to obtain the metabolite profile of diabetic blood and urine samples at 400 MHz without water suppression and using a single pulse. 29 diabetic and 28 healthy blood and urine samples were collected from the clinics of Diyarbakır Memorial hospital. Healthy samples were used for comparative purposes. The blood mixtures were prepared by adding 0,02 ml of blood to 0.98 mL of D2O and urine mixtures were prepared by adding 0,06 mL of urine to 0,94 ml of D2O. The metabolite spectrum of each mixture was obtained by 400 MHz NMR. Only a 90 degree radio frequency pulse was used in the experiment. 16 scans were made for each measurement. NMR spectrum of diabetic and healthy blood samples are not well dissolved and do not differ from each other. On the other hand, both healthy and diabetic urine samples gave a highly soluble spectrum with 400 MHz NMR and without water suppression. The number of peaks and the general profile of diabetic samples were different than healthy samples. This thesis study has shown that urinary metabolites can be obtained without using pre-saturation pulse techniques for water suppression, as well as without ultra-high NMR devices. The method used is simple and novel, and is suitable for the measurement of H2O T1 and T2 relaxation times. It also saves experimental time since it uses a low number of scans (16).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subject400 MHz NMRen_US
dc.subjectD2O İçeren Karışımlaren_US
dc.subjectDiyabeten_US
dc.subjectİdraren_US
dc.subjectKanen_US
dc.subjectMetaboliten_US
dc.subjectMixtures With D2Oen_US
dc.subjectDiabetesen_US
dc.subjectUrineen_US
dc.subjectBlooden_US
dc.subjectMetaboliteen_US
dc.titleDiyabetli hastaların kan ve idrar metabolitlerinin yüksek alan NMR ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of blood and urine metabolite profiles of diabetic patients with high field NMRen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess