Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüngör, Akarcan
dc.contributor.authorBayazıt, Murat
dc.contributor.authorİssi, Ali
dc.contributor.authorIşık, İskender
dc.date.accessioned2021-09-14T05:05:55Z
dc.date.available2021-09-14T05:05:55Z
dc.date.issued2017-09en_US
dc.identifier.citationGüngör, A., Bayazıt, M., İssi, A., Işık, İ. (2017). Preliminary results of an archaeometrical study on red brown wash ware samples from the upper tigris region. 11. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 11-24 Eylül 2019, Eskişehiren_US
dc.identifier.isbn9786058193000
dc.identifier.urihttp://pismistoprak.tepebasi.bel.tr/bildiriler.asp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3273
dc.description.abstractYukarı Dicle Bölgesi tarih boyunca önemli gelişmeler ve kültürel etkileşimlere tanıklık etmiştir. Günümüzde ise bu bölge Ilısu Barajı’nın faaliyete geçmesiyle su altında kalma veya barajın etki alanı altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu çalışma Yukarı Dicle Vadisi’ndeki çeşitli alanlarda ele geçen Kızıl Kahve Boya Astarlı Mallar’ın (Red Brown Wash Ware: RBWW) karakterizasyonunu içeren bir araştırma projesinin ön sonuçlarını sunmaktadır. Bu seramikler Erken Tunç Çağı’nın sonları ve tüm Orta Tunç Çağı’nda bölgede ortaya çıkmıştır. Mevcut çalışmada temsili RBWW örnekleri için uygulanan kimyasal analiz (XRF) sonuçları seramiklerin üretiminde kullanılan başlangıç hammaddelerindeki farklılık veya benzerliklerin ortaya çıkartılması kapsamında ele alınmıştır. Temel oksitler (SiO2+Al2O3) ve alkali-toprak alkali oksitlerin toplamları (MgO+K2O+Na2O+CaO) ile CaO ve Fe2O3 içerikleri seramiklerin muhtemel yapısal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla değerlendirilmiştiren_US
dc.description.abstractThe Upper Tigris region (Turkey) has witnessed significant developments and cultural interactions throughout the history. Today, the region faces the danger of being flooded or left under the impact area of the reservoir lake of Ilısu Dam as it goes into action. This study represents some of the preliminary results of a research project including the characterization of a diagnostic samples of ceramics (Red Brown Wash Ware: RBWW) uncovered at various sites of the Upper Tigris valley. Such ceramics have occurred from the end of the Early Bronze Age (the late second half the 3rd millennium BC) and all through the Middle Bronze Age (the first half of the 2nd millennium BC) in the region. In the present work, the results of chemical analysis (XRF) applied for RBWW samples are evaluated in order to reveal the differences or similarities among the initial raw materials used in production of this type of ware. The sum of the main oxides (SiO2+Al2O3) and the alkaline-earth alkaline oxides (MgO+K2O+Na2O+CaO), together with CaO and Fe2O3 contents, are also separately addressed in order to interpret the probable structural features of the ceramics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir Tepebaşı Belediyesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectArkeometrien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectKızıl Kahve Boya Astarlı Mallaren_US
dc.subjectYukarı Dicle Bölgesien_US
dc.subjectArchaeometryen_US
dc.subjectCeramicsen_US
dc.subjectRed Brown Wash Wareen_US
dc.subjectUpper Tigris Regionen_US
dc.titlePreliminary results of an archaeometrical study on red brown wash ware samples from the upper tigris regionen_US
dc.title.alternativeYukarı dicle bölgesinden kırmızı kahverengi yıkama mal örnekleri üzerinde yapılan bir arkeometrik çalışmanın ön sonuçlarıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal11. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 11-24 Eylül 2019en_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü
dc.contributor.authorID0000-0001-5372-9733en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess