Show simple item record

dc.contributor.authorTokat, Muhammet Erşed
dc.contributor.authorÇalış, Ercan
dc.date.accessioned2021-09-14T09:03:11Z
dc.date.available2021-09-14T09:03:11Z
dc.date.issued2016-06en_US
dc.identifier.citationTokat, M. E., Çalış, E. (2016). 18 ve 19. Yüzyılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan İslami Dönem mezar taşlarında askeri eşya bezeme örnekleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), ss.194-231.en_US
dc.identifier.issn1302-6879
dc.identifier.urihttp://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/dfeef31.%20SAYI.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3285
dc.description.abstractİnsanoğlu var oluşundan itibaren ölüm karşısında bilinmezlik hissi ve aciziyet duygusu ile mücadele etmeye çalışmıştır. Bu bilinmezliğe olan merak, ölüm ve öte dünya düşüncesi, yas kültürü, dini inanışları çerçevesinde yüzyıllar boyunca çeşitlenerek değişen mezar kültürü ve mezar taşı geleneğinin oluşmasına olanak sağlamıştır. Mezar taşları, pek çok bilgi içeren tarihi belge niteliğine sahip, bezeme ve içerdiği sembolleri açısından da, kültürlerin sanatsal birikiminin vücut bulduğu eserlerdir. Anadolu coğrafyasında yüzyıllar ve bölgeler içerisinde farklılaşan mezar taşları, devrin moda akımını yansıtmasının yanı sıra, değişen coğrafyalarda bir takım bölgesel üslupların izlerini de bünyelerine dâhil etmiştir. Çalışma konumuzu oluşturan 18. Ve 19. Yüzyıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyasında, askeri nesnelerin mezar taşı bezmelerine dahil edildiği örneklerin çokça görülmesinin sebebi ise bu bölgesel üslubun mezar taşları üzerindeki etkisini gözler önüne seren örnekler olması açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Karşımıza çıkan mezar taşlarındaki askeri nesne bezemelerinin çok daha eski örneklerinin bulunması, bize bölgesel üslubun yanı sıra çağları aşan ve bir takım sembolik anlamlara da sahip nitelik de bezeme unsurları olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractMankind has always tried to overcome the feelings of obscurity and incapableness against death since its existence. Becoming diversified throughout the centuries within the frame of the thought of the death and the earth, mourning culture and religious believes, this curiosity for obscurity have enabled the changing grave culture and gravestone tradition to be constituted. Gravestones are artifacts that have the characteristics of historical documents containing much information and where the artistic accumulation of cultures come into existence in terms of its ornaments and symbols that it contains. Differentiating through centuries and regions in Anatolian geography, the gravestones have not only been reflecting the fashion trend of the era but also have embodied tracks of some sorts of regional styles. The reason why examples, where military objects were included in gravestone ornaments in the Eastern and Southeastern Anatolia of the 18th and 19th centuries that constitute our research subject, are frequently seen is very significant in terms of that they were examples revealing the effect of this regional style on the gravestones. The presence of much earlier examples of military object ornaments on gravestones that we encounter shows us that there have been ornamental elements having some sort of beyond ages and symbolic meaningsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYüzüncü Yıl Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectDoğu ve Güneydoğuen_US
dc.subjectMezar Kültürüen_US
dc.subjectMezar Taşıen_US
dc.subjectBezemeen_US
dc.subjectAskeri Nesneen_US
dc.subjectEastern and Southeasternen_US
dc.subjectGrave Cultureen_US
dc.subjectGravestoneen_US
dc.subjectOrnamenten_US
dc.subjectMilitary Objecten_US
dc.title18 ve 19. Yüzyılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan İslami Dönem mezar taşlarında askeri eşya bezeme örneklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3958-6144en_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage194en_US
dc.identifier.endpage231en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess