Recent Submissions

  • Cihan Aktaş’ın hikâye ve romanlarında yapı ve tema 

    Güzel, Mahbube (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-07-29)
    Toplumsal meselelere duyarlı bir yaklaşımla eserlerini kaleme alan Cihan Aktaş; roman, hikâye, günlük, inceleme-araştırma türlerinde eserler vermiş kadın yazarlardandır. 1980’li yıllardan itibaren çeşitli dergilerde ...