Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Ferhat
dc.contributor.authorGüzel, Mahbube
dc.date.accessioned2021-09-16T05:01:53Z
dc.date.available2021-09-16T05:01:53Z
dc.date.issued2021-07-29en_US
dc.identifier.citationGüzel, M. (2021). Cihan Aktaş’ın hikâye ve romanlarında yapı ve tema. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3304
dc.description.abstractToplumsal meselelere duyarlı bir yaklaşımla eserlerini kaleme alan Cihan Aktaş; roman, hikâye, günlük, inceleme-araştırma türlerinde eserler vermiş kadın yazarlardandır. 1980’li yıllardan itibaren çeşitli dergilerde düşüncelerini aktaran Aktaş, sonraki yıllarda yazılarını kitaplaştırmıştır. Eserlerinde genelde ‘kadın’ özelde ise ‘başörtülü kadınların’ problemleri üzerinde durmuştur. Hikâye ve romanlarında kadının yaşadığı baskıları, İslâmcı kadının birey olma çabasını, din, gelenek, modernizm arasında sıkışan kadın ekseninde işlemiştir. Kadının yanı sıra göç, mülteci sorunu, çevre, edebiyat, kültür, sinema konularını inceleme ve araştırma eserlerine taşımıştır. Edebiyat dünyasına düşünce yazıları yazarak başlayan Cihan Aktaş, hikâyeciliğiyle ön plana çıkmış, yazın hayatına on üç hikâye kitabı, dört roman sığdırmıştır. İlk hikâye kitabını 1991 yılında Üç İhtilal Çocuğu adıyla kaleme almış, Bana Uzun Mektuplar Yaz adlı ilk romanını 2002 yılında yayımlamıştır. Cihan Aktaş’ın hayatı ve sanatının ele alındığı bu çalışmada hikâye ve romanları yapı ve tema bakımından analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractCihan Aktaş, who writes her Works with a sensitive approach to social issues, is one of the women writers who wrote novels, stories, diaries and essays. Aktaş, who has been writing in various magazines since the 1980s, has compiled these books into a book. She focused on “women” and especially “headscarved women” in his works. In she stories and novels, she expressed the oppression of women, the effort of the Islamic woman to be an individual, the woman caught between religion, tradition and modernism. In addition to women’s themes, she carried the subjets of migration, refugee, environment, literature, culture and cinema into her essays. Cihan Aktaş, who started the world of literature by writing thought articles, is known for her storytelling. It provides valuable works with its novelist identity. Cihan Aktaş has published thirteen story books and four novels so far. She wrote her fırst story book in 1991 under the name Üç İhtilal Çocuğu. Her first novel Bana Uzun Mektuplar Yaz was published in 2002. In this study, which examines the life, art and works of Cihan Aktaş, her thirteen story books and four novels are examined as structure and theme.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectCihan Aktaşen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectHikâyeen_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectYapı ve Temaen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectStoryen_US
dc.subjectNovelen_US
dc.subjectScructure and Themeen_US
dc.titleCihan Aktaş’ın hikâye ve romanlarında yapı ve temaen_US
dc.title.alternativeStructual and thematic analysis of Cihan Aktaş’s stories and novelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8092-6732en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess