Advanced Search

Recent Submissions

  • Assur askerî mimarisi (Yeni Assur Dönemi MÖ 934-612) 

    Günce, Tarık (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022-06-08)
    Kıtalara hükmeden geniş bir imparatorluğun temsilcileri Assurluların, askerî mimarisi her zaman siyasi tarihin, tapınakların, sivil sarayların, yukarı kentin, seramik parçalarının, tasvirli sanat eserlerinin, küçük ...
  • Zerzevan Kalesi geç roma ve geç antik dönem mutfak kapları 

    Ayus, Şıvan (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-08-17)
    Zerzevan Kalesi, Diyarbakır’ın, Çınar ilçesine 13 km., uzaklıkta Demirölçek Köyü sınırları içesinde yer alan askeri bir garnizondur. Kaledeki mevcut mimari kalıntılar ve kazı çalışmalarında ele geçen buluntular ...