Recent Submissions

  • Zerzevan Kalesi geç roma ve geç antik dönem mutfak kapları 

    Ayus, Şıvan (Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-08-17)
    Zerzevan Kalesi, Diyarbakır’ın, Çınar ilçesine 13 km., uzaklıkta Demirölçek Köyü sınırları içesinde yer alan askeri bir garnizondur. Kaledeki mevcut mimari kalıntılar ve kazı çalışmalarında ele geçen buluntular ...