Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCicioğlu, Muhammet Nurullah
dc.date.accessioned2021-09-16T08:34:02Z
dc.date.available2021-09-16T08:34:02Z
dc.date.issued2017-05en_US
dc.identifier.citationCicioğlu, M.N. (2017). Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin cenaze törenlerinde kültürel unsurlar: Stepnoye köyü örneği. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2017, Erzincanen_US
dc.identifier.isbn9789750133886
dc.identifier.urihttps://ahiskalilar.ebyu.edu.tr/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3318
dc.description.abstractStepnoye, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarında yer alan yaklaşık 350 haneli ve 1500 nüfuslu bir köydür. Hane sayısı ve nüfusu bakımından Kırgızistan’da Ahıska Türklerinin yaşadığı en büyük köy olarak bilinir. Burada yaşayan Ahıska Türkleri, giyim-kuşamı, mutfak kültürü, dil özellikleri, hayatın geçiş dönemlerindeki (doğum, evlilik, ölüm vb.) inanış ve uygulamalarıyla geleneklerini büyük ölçüde muhafaza etmişlerdir. Hayatın geçiş dönemlerinden biri olan cenaze törenleri, kültürel sürekliliğin en fazla gözlendiği inanış ve uygulamaları barındırır. Bu çalışmada Stepnoye Köyü’nde yaşayan Ahıska Türklerinin cenaze törenlerindeki inanış ve uygulamalar ele alınmıştır. Böylece sürgün olarak gittikleri bölgelerde yeni kuşakların halen kendi yaşam biçimlerini devam ettirmeleriyle ilgili bilgilerin örneklenmesi amaçlanmıştıren_US
dc.description.abstractStepnoye is a village with nearly 350 houses and 1500 population located near Bishkek, capital city of Kirgizstan. It is known to be the biggest village in Kirgizstan in terms of house number and population where Ahiskan Turks live. Ahiskan Turks living in this area significantly preserved their way of wearing, cuisine culture, and language properties, beliefs and practices of transition periods such as birth, marriage, death etc., and traditions. Funerals, one of the transition period of life, includes beliefs and practices, where cultural continuity is greatly observed. In this study, the beliefs and practices in funerals of Ahiskan Turks living in Stepnoye village was investigated. Thus, it was aimed to exemplify the information related to the fact that the new generations still continue their traditional way of lives in the regions where they were expatriated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErzincan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectAhıska Türklerien_US
dc.subjectCenaze Törenlerien_US
dc.subjectStepnoye Köyüen_US
dc.subjectAkiskan Turksen_US
dc.subjectFuneralsen_US
dc.subjectStepnoye Villageen_US
dc.titleKırgızistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin cenaze törenlerinde kültürel unsurlar: Stepnoye köyü örneğien_US
dc.title.alternativeThe cultural aspects in funerals of Ahıskan Turks living in Kırgızıstan: Stepnoye village exampleen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalUluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2017en_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2158-7632en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess