Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Yüksel
dc.contributor.authorÇelen, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned2021-09-16T10:48:43Z
dc.date.available2021-09-16T10:48:43Z
dc.date.issued2021-06-30en_US
dc.identifier.citationAkın, Y., Çelen, M. F. (2021). The posibilities using of bee pollen powder on breeding japenese quail (coturnix coturnix japonica) rations: II. hatching results. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 11 (1), pp. 1-11.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1445210
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3325
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine the effects of supplementing breeding quail rations with different level concentrations (C: 0, BPP1: 1, BPP5: 5, BPP10: 10, and BPP20: 20 g/kg feed) of the bee pollen powder (BPP) on hatching results in Japanese quails. Hatching eggs used in the experiment; 9- week-old, including 105 females and 45 male were obtained from Japanese quail. After breeding quails feeding six weeks; for the determination of the results of incubation, from each of groups randomly 90 eggs selected (each of 30 sub-groups) and a total of 450 eggs were placed in the incubator. With regard to the hatching results, significant effects of BPP supplementation were detected on fertility, fertile hatchability, newly hatched chick weight, (P<0.05), early period mortality, and external pip ratio (P<0.01); however no significantly effect on egg weight loss, hatching performance, middle and late period mortality (P>0,05). When all of results are evaluated, bee pollen powder supplement is recommended for quail diets.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; damızlık bıldırcın rasyonlarına farklı düzeylerde arı poleni tozu (APT) (K: 0, APT1: 1, APT5: 5, APT10: 10 ve APT20: 20 g/kg yem) ilave edilmesinin japon bıldırcınlarında kuluçka sonuçları üzerindeki etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Kuluçkalık yumurtalar 9 haftalık yaştaki, 105 adet dişi ve 45 adet erkekten elde edilmiştir. Altı hafta süren besleme sonrasında, kuluçka sonuçlarının belirlenmesi için her bir gruptan rastgele seçilen 90 yumurta (her tekerrürden 30 adet yumurta) olmak üzere toplam 450 adet yumurta kuluçka makinesine yerleştirilmiştir. Kuluçka sonuçları incelendiğinde; APT ilavesinin döllülük oranı, çıkış gücü (ÇG), kuluçkadan çıkan civciv ağırlığı (KCS) (P<0,05), erken dönem ölümleri (EDÖ) ve dış pip oranında (DP) (P<0,001) önemli etkisinin olduğu, ancak; yumurta ağırlık kaybı (YAK), kuluçka randımanı (KR), orta-geç dönem ölümleri (ODÖ-GDÖ) (P>0,05) etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda APT ilave edilmesinin uygun olacağı önerilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectBee Pollenen_US
dc.subjectHatching Resultsen_US
dc.subjectJapanese Quailen_US
dc.subjectBreedingen_US
dc.subjectFertilityen_US
dc.subjectArı Polenien_US
dc.subjectKuluçka Sonuçlarıen_US
dc.subjectJapon Bıldırcınıen_US
dc.subjectDamızlıken_US
dc.subjectDöllülüken_US
dc.titleThe posibilities using of bee pollen powder on breeding japenese quail (coturnix coturnix japonica) rations: II. hatching resultsen_US
dc.title.alternativeDamızlık japon bıldırcını (coturnix coturnix japonica) rasyonlarında arı poleni tozunun kullanım olanakları: II. kuluçka sonuçlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7240-2031en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2513-3980en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess