Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Ferhat
dc.date.accessioned2021-09-17T08:26:32Z
dc.date.available2021-09-17T08:26:32Z
dc.date.issued2015-10-30en_US
dc.identifier.citationKorkmaz, F. (2015). XIX. Yüzyıl Türk yazınında Osmanlı-Rus barışına bir katkı denemesi: Acâyib-İ Âlem. HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi, (1), ss.56-69.en_US
dc.identifier.issn2458-8636
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3361
dc.description.abstractOsmanlı Devleti ile Rusya arasında ilk ilişkiler XV. Yüzyılda III. Ivan döneminde ticari nedenle başlar. Değişen jeopolitik ve jeostratejik dengeler dolayısıyla XVII. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlayan Osmanlı-Rus ilişkileri, Bolşevik ihtilaline kadar neredeyse sürekli bir savaş şeklinde devam eder. XIX. yüzyılda ise bu çatışmalar zirve noktasına ulaşır, neredeyse yirmi yılda büyük bir savaş yapılır ve tarifsiz acılar yaşanır. Özellikle Rusların Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıkları isyana teşvik etmesi, Osmanlı birliğini parçaladığı gibi bozulan ilişkinin temel gerekçesidir. Kırım, Balkan ve Kafkas coğrafyası zemininde meydana gelen bu savaşlar, milletlerin edebiyatlarına, kültürlerine ve sanatlarına önemli ölçüde yansır. Türk kültür ve edebiyat tarihinde Rus kültürü ve coğrafyası, ilk defa milletler arası hoşgörü ve barış temelinde, Ahmet Mithat Efendi’nin 1882’de yazdığı Acâyib-i Âlem romanında ele alınır. Roman, konu ve teması bakımından cesur olduğu kadar, ulusların kaynaşması ve barışın tesisi noktasında öncü kimliğiyle dikkat çeker. Çalışmamızda XIX. yüzyılda yazılmış bu Türk romanından hareketle Osmanlı-Rus devlet ilişkileri, insan ilişkileri, ekonomik ve demografik yapı, tarihi ve kültürel izler vs. bakımlardan Rus coğrafyası incelenecektir. Çalışmamız, arkeolojik bir araştırma hüviyetinde olup XIX. yüzyıl Türk romanında Rus algısını saptamak ve Rus imgesinin oluşum koşulları üzerinde araştırma yapma amacını taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractFirst relationships between Ottoman Empire and Russia starts with the commercial reasons in XV century at III. Ivan’s era. Ottoman Empire-Russia relationships starting to break down because of changing geopolitical and geostrategic reasons from XVII. century constantly proceed with the wars until Bolshevik revolution. These conflicts reach to a summit in XIX. century. They make a big war nearly every twenty years and indefinable pains are experienced. The encouragement of Russia for the rebellion of minorities living in Ottoman Empire is especially the main reason of the wars. These wars that occur in Crimea, Balkans and Caucasus region are significantly reflected to the literature, culture and art of these nations. The Russian culture and geography are firstly handled on the basis of tolerance and peace between nations in Turkish culture and literature history with Acâyib-i Âlem written by Ahmet Mithat Efendi in 1882. The novel which is written just after the war of 93 attracts attention with its leading identification about the construction of peace and merging of nations as much as it is bold in terms of its theme. In our study, Russian region will be examined in terms of Ottoman Empire-Russia relationships, human relationships, economic and demographic structure, historic and cultural trace etc. by that Turkish novel written in XIX century. Our study has the characteristics of an archeological investigation and the aim of our work is to determine Russian perception in XIX. century Turkish novel and to make an examination on the formation conditions of Russian imageen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHİKMET-Akademik Edebiyat Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectAhmet Mithat Efendien_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectAcâyib-i Âlemen_US
dc.subjectSeyahaten_US
dc.subjectTürken_US
dc.subjectRusen_US
dc.subjectNovelen_US
dc.subjectAcâyib-i Âlemen_US
dc.subjectJourneyen_US
dc.subjectTurkishen_US
dc.subjectRussianen_US
dc.titleXIX. Yüzyıl Türk yazınında Osmanlı-Rus barışına bir katkı denemesi: Acâyib-İ Âlemen_US
dc.title.alternativeAn examine for peace between Ottoman and Russian Empire in XIX. century Turkısh literature: Acâyib-i Âlemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHİKMET-Akademik Edebiyat Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0305-6942en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage56en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess