Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Ferhat
dc.date.accessioned2021-09-17T09:59:23Z
dc.date.available2021-09-17T09:59:23Z
dc.date.issued2011-09en_US
dc.identifier.citationKorkmaz, F. (2011). “Materyalist şiir-şair” tartışmaları ve edebi eleştiride istatistiksel metot. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp Incelemeleri), 19-21 Ekim 2011, Ispartaen_US
dc.identifier.urihttp://ferhat-korkmaz.blogspot.com/2016/05/materyalist-siir-sair-tartismalari-ve.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3364
dc.description.abstractİkinci Yeni şiiri, Türk edebiyatına getirdiği pek çok yenilikle anılmaktadır. Özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da ortaya çıkmaya başlayan ve II. Dünya Savaşı yıllarında zirve yapan soyut sanat, edebiyat versiyonu olarak Türk şiirinde kendini ilkin Demokrat Parti döneminde İkinci Yeni hareketinde göstermiştir. İkinci Yeni, şiire getirdiği yeni imkânlar ve anlamsızlık konusu etrafında şüphesiz ki pek çok tartışmaya sebep olur. Şiir dilindeki sessel, yazımsal, sözdizimsel ve sözcüksel sapmalar; alışılmamış bağdaştırmalar, anlamsızlık ve bilinçaltı gibi başlıklar bakımından İkinci Yeni hareketi, Türk şiirinin çok önemli bir kırılma noktasıdır. Sezai Karakoç’un, Edip Cansever’in Yerçekimli Karanfil adlı şiir kitabına eleştiri olarak yazdığı ve Pazar Postası’nda çıkan “Bir Materyalist Şiir” başlıklı yazısı İkinci Yeni şiirinin en ünlü tartışmalarından birini başlatır. Bu çerçevede gelişen tartışmaya Asım Bezirci, Hüseyin Cöntürk, Cemal Süreya ve Ülkü Tamer gibi pek çok eleştirmen ve şair katılır. Böylelikle “Materyalist Şiir-Şair” bağlamında edebi eleştiride istatistiksel metot tartışmaya açılır. Çalışmamızda, “Materyalist Şiir-Şair” konusundan hareketle edebi eleştiride istatistiksel metot ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractİkinci Yeni poetry has continued to be remembered with its plenty of innovation that brought to the Turkish literature. Especially, after the World War I abstract art, beginning to appear in the Europe and making its summit during the years of World War II , firstly shows itself in the Demokrat Party era as a new literature version by İkinci Yeni movement in the Turkish poetry. İkinci Yeni, without a doubt, causes plenty of discussions about its new facilities and the subject of inanity. İkinci Yeni movement is a very important breaking point of Turkish poetry with regard to the subject like vocal, editorial, syntactic and lexical deviation in poetic language; unaccustomed reconciles, inanity and subconscious. “One Materialist Poetry” published by Pazar Postası and written by Sezai Karakoç as an article to criticize Edip Cansever’s book of poetry called Yerçekimli Karanfil starts one of the most famous discussions of the poetry of İkinci Yeni. Most critics and poets like Asım Bezirci, Hüseyin Cöntürk, Cemal Süreya and Ülkü Tamer take part in the discussion progressing in this frame. Thus, in the context of “Materialist poetry-poet”, statistical method is opened to discussion in the literary criticism. In our study,starting with the subject of “Materialist poetry-poet”, statistical method in literary criticism which is the topic of this discussion will be handleden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.title“Materyalist şiir-şair” tartışmaları ve edebi eleştiride istatistiksel metoten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalII. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp Incelemeleri), 19-21 Ekim 2011en_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0305-6942en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess