Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZariç, Mahfuz
dc.date.accessioned2021-09-20T11:39:38Z
dc.date.available2021-09-20T11:39:38Z
dc.date.issued2017-06en_US
dc.identifier.citationZariç, M. (2017). Aşk-ı Memnu’da karakterlerin çatışmaları, tercihleri ve akıbetleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (50), ss.150-157.en_US
dc.identifier.issn1307-9581
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3394
dc.description.abstractServet-i Fünûn dönemi edebiyatının roman alanındaki temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu adlı romanında İstanbul’da yaşanan bir yasak aşk hadisesini konu edinmiştir. Yazar, Batılı anlamda roman türünün ilk olgun örneklerinden olan Aşk-ı Memnu’da merkeze “kişi” unsurunu yerleştirmiştir. Rolleri ile sahneye çıkarılan roman kişilerinin çoğunluğu aile bireyleri, yakın akrabalar ve yalı çalışanlarından oluşmaktadır. Romandaki merkezi kişiler, psikolojileri derinleştirilerek birer karaktere dönüştürülmüştür. Merkezi kişilerin emel, hayal ve arzuları onları başkaları ile veya kendi iç dünyalarında yaşayacakları çatışmalara sürüklemiştir. Endişeler, şüpheler ve korkular bu süreçte karakterlerin tercihlerini etkilemiştir. Yazar, romanda yasak aşk konusunu izleğe dönüştürürken mahalle baskısı, milli ve manevi değerler, sosyal ve siyasal şartlar gibi unsurları söz konusu etmemiştir.en_US
dc.description.abstractOne of the representatives of literal term Servet-i Fünûn in field of novel Halit Ziya Uşaklıgil narrates a forbidden love in Istanbul at his novel named Aşk-ı Memnu. The writer places the characters to the center of novel Aşk-ı Memnu that it is one of the first mature patterns of western novel in Turkish literary. Most of the people that take place in the novel by their roles are family members, close relatives and staff of Adnan Bey's waterside house. The central fictive persons of novel Aşk-ı Memnu is converted to characters through deepening their psychologies. Imaginations, dreams and wishes of the central fictive people drag them into conflicts with the others or else in their inner world. Worries, doubts and fears affect characters preferences in this process. The narrator doesn't talk about elements such as neighborhood press, national and moral values, social and political conditions in the novel when he transforms the subject “forbidden love” to a themeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectHalit Ziya Uşaklıgilen_US
dc.subjectAşk-ı Memnuen_US
dc.subjectÇatışmaen_US
dc.subjectRolen_US
dc.subjectTipen_US
dc.subjectKarakteren_US
dc.subjectConflictsen_US
dc.subjectRolesen_US
dc.subjectTypesen_US
dc.subjectCharactersen_US
dc.titleAşk-ı Memnu’da karakterlerin çatışmaları, tercihleri ve akıbetlerien_US
dc.title.alternativeConflicts, preferences and ends of characters in the novel Aşk-ı Memnuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0960-4807en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue50en_US
dc.identifier.startpage150en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess