Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Kenan
dc.contributor.authorYalçın, İdris
dc.date.accessioned2021-09-21T11:50:14Z
dc.date.available2021-09-21T11:50:14Z
dc.date.issued2020-06-19en_US
dc.identifier.citationBozkurt, K., Yalçın, İ. (2020). Küfrün süje ve objesi olan şair: Nef’î. Ulak Bilge Uluslararası Sosyal Bilgiler Dergisi, (50), ss.829–851. DOI:https://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-08-50-08en_US
dc.identifier.issn2148-0451
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-08-50-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3419
dc.description.abstract17. asrın ve klasik Türk edebiyatının övme, övünme ve sövgü şairi olarak tanınan kaside üstadı Nef’î, Türkçe Divan’ında Türk edebiyatının en güzel kaside örneklerini vermiştir. Şair, Farsça Divan’ında övme ve övünmedeki aşırılığı çoğu zaman bir taraf bırakarak şiirlerini tasavvuf temelinde kaleme almıştır. Sihâm-ı Kazâ adlı hiciv mecmuasında ise öfkesini kontrol etme noktasında sıkıntılar yaşadığı belli olan Nef’î, kendisine yöneltilen eleştirilere ve küfürlere diline hakim olmayı başaramayıp misliyle karşılık vermiştir. Bu yüzden de küfrün hem nesnesi hem de öznesi olmuştur. Bu tavrı dolayısıyla sağlıklı ilişkiler geliştirme noktasında sıkıntılar yaşayan şairin öfke şeklinde dışa yansıyan güçlü görünme isteği ve başkalarına tahakküm etme hırsının psikolojik nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunmayı amaçlayan bu çalışmada örnek beyitlerden hareketle şairin ruh dünyasının derinliklerine inilerek Nef’î’nin küfürlerinin ve saldırgan tavrının bilinç dışında yatan nedenleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada Nef’î’nin Sihâm-ı Kazâ adlı hiciv mecmuasından hareketle şairin küfür içerikli manzumeleri ve bu manzumelerin psikolojik sebepleri psikanaliz kurama göre irdelenmiştir. Bu yönüyle çalışmanın benzer çalışmalara kaynaklık etmesi ve araştırmacıların küfür manzumelerine farklı bir gözle bakabilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUlak Bilge Uluslararası Sosyal Bilgiler Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.7816/ulakbilge-08-50-08en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectNef’îen_US
dc.subjectSihâm-ı Kazâen_US
dc.subjectSaldırganlıken_US
dc.subjectKüfüren_US
dc.titleKüfrün süje ve objesi olan şair: Nef’îen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUlak Bilge Uluslararası Sosyal Bilgiler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5227-0614en_US
dc.identifier.issue50en_US
dc.identifier.startpage829en_US
dc.identifier.endpage851en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess