Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Kenan
dc.date.accessioned2021-09-22T06:17:13Z
dc.date.available2021-09-22T06:17:13Z
dc.date.issued2020-01-31en_US
dc.identifier.citationBozkurt, K. (2020). Has bahçenin son yaprakları: İşkodralı İbrahim Fehmi Divanı. Journal of Turkish Language and Literature, 6 (1), ss.122-126.en_US
dc.identifier.issn2149-892X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3426
dc.description.abstractAnadolu’da kurulan ilk beyliklerle başlayan klasik şiir geleneği Osmanlı devletinin beylikten imparatorluğa uzanma süreciyle paralel ve kesintisiz olarak gelişimini sürdürmüştür. Osmanlının siyasi evrelerine benzer evrelerde gelişen bu edebiyat, 16-17. yüzyılda gelişiminin zirvesini görmüş; Hayâlî, Zâtî, Fuzûlî, Bâkî, Ş. Yahyâ, Nâbî, Nef’î gibi zirve şahsiyetler yetiştirerek altın çağını yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıldan sonra önce duraklama sonra da başlayan gerilemenin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda olumsuz etkileri, edebiyata da sirayet etmiş; klasik edebiyat, eski sanatsal gücünü yitirmeye başlamış ve Şeyh Galip ile son büyük temsilcisini yetiştirmiştir. Bu edebiyat, Şeyh Galip’ten sonra da 19. yüzyılın sonuna kadar birçok şair yetiştirmeye devam etmişse de eski gücüne bir daha ulaşamamış ve Tanzimat’la beraber başlayan Batı tarzı edebiyata yenik düşerek yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerinde bu edebî devreye ait binlerce elyazması eser geriye bırakarak miadını doldurmuştur. Manzum ve mensur türde birçok eser verilmekle beraber hiç şüphesiz bu edebiyatın en önemli eserleri divanlardır. Bu önemden ötürü da bu edebiyat, uzun süre “Divân Edebiyatı” olarak anılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherJournal of Turkish Language and Literatureen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.titleHas bahçenin son yaprakları: İşkodralı İbrahim Fehmi Divanıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Turkish Language and Literatureen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5227-0614en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage122en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess