Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Kenan
dc.contributor.authorYalçın, İdris
dc.date.accessioned2021-09-22T10:48:22Z
dc.date.available2021-09-22T10:48:22Z
dc.date.issued2020-02en_US
dc.identifier.citationBozkurt, K., Yalçın, İ. (2020). Nef’î’nin şiirlerinde narsisizmin yansımaları. Atlas İnternatıonal Congress on Social Sciences 5, 07-08 February 2020, Diyarbakıren_US
dc.identifier.isbn9786257954853
dc.identifier.urihttps://bccabe38-a5ce-4482-964d-2c4c9b023c94.filesusr.com/ugd/614b1f_87e363a6dd1243d3bff2fb4af4e26acd.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3437
dc.description.abstractEdebî eserlere psikolojik bir bakış açısıyla yaklaşıp bu eserleri psikanalitik yöntemle tahlil etmek Freud’la başlamış ve sonraki psikologlar tarafından geliştirilmiştir. Psikanilitik eleştiri yöntemi sayesinde sanatçıların hayatlarından hareketle bilinçdışının derinliklerine inilmiş ve oradan hareketle edebi eserlerin oluşum süreci hakkında saptamalarda bulunulmuştur. Edebî eserde dile getirilenler bu yöntemle analiz edilmiştir. Bu analizlerde narsizmin önemli bir yeri vardır. Günümüzde kişiliğin tespitinde kullanılan “narsisizm” adını Yunan mitolojisinde sudaki yansımasını görünce o yansımaya, yani kendi kendine âşık olan, ona ulaşmak için suya düşüp boğulan genç ve yakışıklı Narkisos’tan alır. Kişinin kendisindeki eksikliklere karşı geliştirmiş olduğu bir tür savunma mekanizması olan narsisizm kişinin tüm ilgiyi kendisinde toplama gayesidir. Klasik narsist kişilik özellikleri, şiirlerde tefahür olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik şairlerin kendileri ile övünmelerini tefahür, temeddüh, enaniyet, benlik kavramlarını kullanarak ifade etmek mümkünse de söz konusu övünme olunca divan şairleri arasında Nef’î kadar ileri giden megaloman tavrını bu denli yüksek perdeden dile getiren olmamıştır. Şairin kendini tüm şairlerden üstün görmesi ve sanatıyla övünüp kendini dev aynasında görmesi, narsist kişiliğin en temel özelliklerindendir. Bu bağlamda fahriyleriyle ön plana çıkan Nef’î, narsizmin tüm özelliklerinin kendisinde tezahür ettiği bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kişilik bozukluğu olan narsisizmin Nef’î’nin şiirlerine yansımasının nedenlerini erken çocukluk dönemlerinde aramak gerekir. 17. yüzyıl şairi olan Nef’î’nin şiirleri her ne kadar psikanalizin ortaya çıkıp gelişmesinden önceki asırlarda yazılmış olsa bile bu şiirleri, narsisizmi baz alarak okumak ve tahlil etmek mümkündür. Bu çalışmada Nef’î’nin şiirleri, psikanalizin çalışma alanı içerisinde yer alan “narsisizm” baz alınarak şiirlerin tahlil edilmesi amaçlanarak Nef’î’nin hayatından, kişiliğinden ve şiirlerinden hareketle narsist yönü ortaya konmaya çalışılacak ve tavırlarındaki tutarsızlığın psikolojik nedenleri üzerinde durulacaktıren_US
dc.description.abstractApproaching literary works with a psychological viewpoint and analyzing these works with psychoanalytic method started with Freud and were developed by subsequent psychologists. With the help of psychoanalytic review method, the depth of unconscious has been reached based on artists’ lives, and determinations on the creation process of literary works have been made. What is depicted in literary works is analyzed with that method. Narcissism has an important role in these analyses. “Narcissism”, which is used for determining character today, is named after young and handsome Narkisos, who -in Greek mythology- falls in love with his reflection on water, that is himself, and falls into the water trying to reach it and drowns. Narcissism, a kind of defence mechanism that one develops against his/her insufficiency, is an aim of drawing the whole attention to himself/herself. The usual narcissist personality traits appear as boasting in poems. While it is possible to describe boastings of classic poets as boast, praise, egocentrism and ego, when it comes to boasting, no one among divan poets exceeded as much as Nef’î , expressing megalomaniac manner so high-pitched. The poet’s regarding himself superior to other poets, boasting about himself and being eaten up with pride are basic traits of his narcissist personality. In this regard, Nef’î, who comes into prominence with his fahriyye works, appears as a character having all traits of narcissism. It is essential to look at his early childhoodfor the reasons of reflection of narcissism, a personality disorder, on Nef’î’s poems. Although the poems of Nef’î, a 17th century poet, were written centuries before the rise and development of psychoanalysis, it is possible to read and analyze these poems based on narcissism. In this study, Nef’î’s narcissist side is going to be tried to be revealed by looking at Nef’î’s life, personality and poems, in an aim of analyzing his poems based on “narcissism”, which is included in the field of study of psychoanalysis, and the psychologic reasons of the incoherence in his style is going to be emphasized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherISPEC Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectNef’îen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectPsikanalizen_US
dc.subjectNarsisizmen_US
dc.subjectPoemen_US
dc.subjectPsychoanalysisen_US
dc.subjectNarcissismen_US
dc.titleNef’î’nin şiirlerinde narsisizmin yansımalarıen_US
dc.title.alternativeReflection of narcissism on Nef’î’s poemsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalAtlas İnternatıonal Congress on Social Sciences 5, 07-08 February 2020en_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5227-0614en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess