Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNasıroğlu Aydın, Mehtap
dc.date.accessioned2021-10-04T10:04:20Z
dc.date.available2021-10-04T10:04:20Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationNasıroğlu Aydın, M. (2012). Yeniçağ’da Batılı seyyahların gözüyle Mardin. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1 (1), ss.827-836.en_US
dc.identifier.isbn2147-4877
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3623
dc.description.abstractTarihin çeşitli dönemlerinde Mezopotamya, el-Cezire, Diyar-ı Rabia veya Tur-Abdin olarak adlandırılan coğrafyada yer alan Mardin, farklı etnik grupları, faklı dinleri ve farklı kültürleri aynı pota altında eritmiş olması sebebiyle Batılı seyyahların uğrak yerlerinden biri olmuştur. Binlerce yıllık tarihe sahip olan Mardin yöresi, diğer dönemlerde olduğu gibi, Yeniçağ’da da doğuyu merak eden birçok seyyaha ev sahipliği yapmıştır. Yeniçağ’da bir Osmanlı Sancağı olan Mardin, Thevenot, Le-Gouz, Niebuhr, Sestini ve Olivier gibi birçok batılı seyyahın araştırmalarına konu olmuştur. Çeşitli maksatlarla Mardin’e gelen seyyahların hepsi aynı güzergahı kullanmamış, bazıları farklı yolları takip ederek kente ulaşmışlardır. Bu çalışmada, Batılı seyyahların Mardin hakkındaki gözlemleri ve seyahatleri sırasında kullandıkları güzergahları üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractMardin, which is located in the geography called Mesopotamia, al-Cezire, Diyar-ı Rabia or Tur-Abdin in various periods of history, has been one of the frequent destinations of Western travelers because it has melted different ethnic groups, different religions and different cultures under the same pot. The Mardin region, which has thousands of years of history, hosted many travelers who were curious about the east in the New Age, as in other periods. Mardin, an Ottoman Sanjak in the New Age, has been the subject of research by many western travelers such as Thevenot, Le-Gouz, Niebuhr, Sestini and Olivier. Not all travelers who came to Mardin for various purposes used the same route, some of them reached the city by following different routes. In this study, the observations of Western travelers about Mardin and the routes they used during their travels were emphasized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectYeniçağen_US
dc.subjectSeyyahen_US
dc.subjectMardinen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.titleYeniçağ’da Batılı seyyahların gözüyle Mardinen_US
dc.title.alternativeMardin through the eyes of Western travelers in the New Ageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4411-0784en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage827en_US
dc.identifier.endpage836en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess