Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAdin, Hamit
dc.contributor.authorÖzbay, Mahmut
dc.contributor.authorKarakılçık, Serdar
dc.date.accessioned2021-10-11T08:41:18Z
dc.date.available2021-10-11T08:41:18Z
dc.date.issued2016-04-10en_US
dc.identifier.citationAdin, H., Özbay, M., Karakılçık, S. (2016). Dairesel delikli kompozit levhalarda gerilme yığılmalarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 7 (1), ss.113-128.en_US
dc.identifier.issn1309-8640
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3737
dc.description.abstractBu çalışmada, tek eksenli gerilmeye maruz düzlemsel olarak yüklenmiş ve ortasında dairesel delik bulunan kompozit levhalarda delik kenarlarında meydana gelen gerilme yığılmaları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda dört tabakalı Grafit/Epoksi kompozit levha kullanılmıştır. Gerilme yığılması hesaplamaları Sonlu Elemanlar Analizi kullanılarak yapılmıştır. Sonlu Elemanlar Analizi ANSYS(v.12.01) yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerilme yığılmalarını doğru olarak hesaplayabilmek için ağ yapısının etkinliği yakınsama testi yapılarak belirlenmiştir. Delik çevresindeki etkin eleman sayısı belirlenerek ağ yapısı her bir model için oluşturulmuştur. Maksimum gerilme bulunmuş ve ortalama gerilmeye bölünerek gerilme yığılma faktörü hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar literatürde yer alan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, fiber takviye açısının ve levha genişliğinin gerilme yığılmalarına olan etkisi incelenmiştir. Fiber açısının 450 civarında tutulması, gerilme yığılması açısından büyük avantaj sağlamıştır. Sonuçta, takviye açısı ve levha genişliği/delik çapı oranı arttıkça gerilme yığılmasının azaldığı görülmüştür. Gerilme yığılması azalırken, çekme eksenindeki Elastisite Modülü de düştüğünden dolayı malzemenin mukavemeti azalmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, a planar load subjected to uniaxial stress and a circular hole in the middle Stress concentrations occurring at the hole edges of the composite plates were calculated. in calculations A four-layer Graphite/Epoxy composite sheet was used. Stress concentration calculations Finite Elements It was done using analysis. Finite Element Analysis using ANSYS(v.12.01) software has been carried out. In order to calculate the stress concentrations correctly, the efficiency of the network structure is converged by performing the convergence test. determined. By determining the number of active elements around the hole, the mesh structure is calculated for each model. was created. Maximum stress found and stress concentration factor divided by average stress calculated. The results found were compared with the results in the literature. In addition, fiber reinforcement The effects of angle and plate width on stress concentrations were investigated. The fiber angle is around 450 retention provided a great advantage in terms of stress concentration. After all, the reinforcement angle and the plate It was observed that the stress concentration decreased as the ratio of width/hole diameter increased. As the stress concentration decreases, Since the Modulus of Elasticity in the tensile axis has also decreased, the strength of the material has decreased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectKompozit Malzemeleren_US
dc.subjectGerilmeen_US
dc.subjectGerilme Yığılmasıen_US
dc.subjectFiber Takviye Açısıen_US
dc.subjectAnsysen_US
dc.titleDairesel delikli kompozit levhalarda gerilme yığılmalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeStress in circular perforated composite sheets examination of the agglomerationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2455-967Xen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess