Collections in this community

Recent Submissions

 • Batman Üniversitesi Açık Bilim Yönergesi 

  Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Batman Üniversitesi, 2020-07-13)
  Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi mensuplarına ait yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, uygun formatlarda derlenmesi, uzun dönemli korunması ve en geniş şekilde erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları ...
 • Batman Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi 

  Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Batman Üniversitesi, 2020-07-13)
  Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi mensupları tarafından üretilen bilimsel, sanatsal ve entelektüel çalışmaların, Batman Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Sistemi’nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine ...
 • Arap Baharının Türkiye-Suriye ilişkilerine etkileri 

  Besen, Yaşar (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-17)
  Ortadoğu bölgesi tarih boyunca içinde bulundurduğu devletler ile barındırdığı toplumlar açısından, krizlerin ve çatışmaların neredeyse son bulmadığı, etkilerinin sonraki dönemlere yansıdığı ve ilişkilerin bunun üzerine ...
 • Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve SosyoKültürel Etkileri: Batman Örneği 

  Kaypak, Şafak; Bimay, Muzaffer (Batman Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada, Suriye savaşı nedeniyle göç edenlerin kente uyum süreçlerinde ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri, sınır kentlerine komşu ve aynı zamanda bölgede geçiş güzergâhı olarak kullanılan Batman kenti özelinde ele ...
 • Açık erişim politakası 

  Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2014)
  Bu politikanın ana amacı, Batman Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar ve Batman Üniversitesi Mensupları tarafından gerçekleştirilmiş dağınık ortamda bulunan ...