Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Anadolu Kalkolitik Dönem boyalı seramik geleneği 

   Oral, Ebru (International Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 2020-12-26)
   Tarihin en erken dönemlerinden itibaren Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumların, sosyo-kültürel yapıları, dinsel inanışları ve sanat anlayışları hakkındaki bilgilere arkeolojik kazılar ...
  • Anadolu Neolitik Dönem boyalı seramiği 

   Oral, Ebru (Academic Social Resources Journal, 2020-06-20)
   Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumlar için Neolitik Dönem, toplumların yerleşik hayata geçtiği dönem olarak bilinmektedir. Toplumların yerleşik hayata geçmesi, sosyo-kültürel, ekonomik, ...
  • Anadolu’da Eski Hitit Dönemi mühürleri ve mühür baskıları üzerinde kuş-insan karışımı varlıklar 

   Oral, Ebru (Social Sciences Studies Journal, 2017-12-28)
   Bu çalışmanın konusunu, Anadolu’da Eski Hitit Dönemi mühürleri ve mühür baskıları üzerinde betimlenen kuş-insan karışımı varlıklar içermektedir. Sözkonusu çalışmada mühürler ve mühür baskıları üzerinde betimlenen kuş-insan ...