Recent Submissions

  • Kültürel mirasta risk yönetimi 

    Aydın, Mahmut; Güner, Saadet (Batman Üniversitesi, 2013)
    Kültürel mirasın korunmasında şu insan etkileri önceliklidir; hatalı konservasyon teknikleri, plansız yerleşimler, yatırımlar, “ziyaretçiler-turizm baskısı”, vasıfsız kişilerin istihdam edilmesi, kanunların yetersiz olması, ...