Now showing items 41-42 of 42

  • Yaşayan kültürel miras olarak Boz Üy 

   Cicioğlu, Muhammet Nurullah (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2017-04)
   Boz üy, Kırgız Türklerinin tarih boyunca devam ettirdikleri göçebe yaşam tarzının bir bakiyesi olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kırgızlar ata mirası olarak kabul ettikleri bu çadır tipini halen muhafaza etmekte ve ...
  • Yûsuf Halis Efendi’nin şiirlerinde vatan sevgisi 

   Bozkurt, Kenan (ISPEC Publishing, 2020-02)
   Vatan kavramı, genel anlamda insanın doğup büyüdüğü, hayatını idame ettiği, aynı millet ve dilden insanların birlikte yaşadıkları toprak parçası olarak kullanılmaktadır. Osmanlı düşüncesinde homojen bir millet mefhumunun ...