Güncel Gönderiler

 • Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve SosyoKültürel Etkileri: Batman Örneği 

  Kaypak, Şafak; Bimay, Muzaffer (Batman Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada, Suriye savaşı nedeniyle göç edenlerin kente uyum süreçlerinde ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri, sınır kentlerine komşu ve aynı zamanda bölgede geçiş güzergâhı olarak kullanılan Batman kenti özelinde ele ...
 • Akademik açık arşiv sistemi 

  Gök, Suat (2015)
 • Açık erişim politakası 

  Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2014)
  Bu politikanın ana amacı, Batman Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar ve Batman Üniversitesi Mensupları tarafından gerçekleştirilmiş dağınık ortamda bulunan ...

Daha Fazla